Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Procena nasleđa MKSJ

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 20. januar 2010.
NJ/MOW/PA389t


“Procena nasleđa MKSJ”Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) organizuje dvodnevnu konferenciju pod nazivom “Procena nasleđa MKSJ” u Hagu, 23. i 24. februara 2010. godine. Suorganizatori i susponzori konferencije su Vlada Kraljevine Holandije i Projekat za ljudska prava ”Sanela Diana Jenkins“ pri Pravnom fakultetu Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu (UCLA).

Cilj ove konferencije je da se obezbede šire konsultacije s relevantnim zainteresovanim stranama, kako lokalnim tako i međunarodnim, o ključnim elementima nasleđa Međunarodnog suda u regionu bivše Jugoslavije i šire. Ideje koje će učesnici izneti pomoći će Međunarodnom sudu da uobliči svoju sveukupnu strategiju nasleđa.

Među govornicima će biti značajni akteri iz bivše Jugoslavije kao i bivši i sadašnji zvaničnici Međunarodnog suda i drugi međunarodni eksperti. Program konferencije i njen kontekstualni okvir dostupni su na internet stranici Međunarodnog suda na adresi http://www.icty.org/sid/10293.

Novinari se pozivaju da prate ovaj važan događaj. Sve radne sesije ove konferencije će biti otvorene za štampu.

Novinari koji žele da prisustvuju ovoj konferenciji treba da popune formular za akreditaciju koji se nalazi u prilogu. Proces akreditacije će biti otvoren od 20. januara do 3. februara. Raspoloživi prostor je ograničen i mesta će biti raspodeljena prema redosledu pristizanja prijava.

Ukoliko su vam potrebne bilo kakve dodatne informacije, molimo vas da stupite u kontakt s Nermom Jelačić, portparolom Sekretarijata i Sudskih veća, putem e-mail adrese jelacic [at] un.org, ili broja telefona +31 (0)70 512 5066, +31 (0)65 357 8006.

*****

Postupke u sudnicama možete pratiti putem internet stranice Međunarodnog suda na www.icty.org


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org