Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Program obuke advokata odbrane koji zastupaju pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
28. maj 2001.

CR/P.I.S./593-t


PROGRAM
OBUKE ADVOKATA ODBRANE KOJI ZASTUPAJU PRED

MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Kancelarija za pravnu pomoć i pitanja pritvora Međunarodnog krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u saradnji sa nevladinom organizacijom
"Coalition for International Justice" (CIJ) održala je
četvorodnevni program obuke za advokate odbrane koji zastupaju pred
Međunarodnim sudom. Program obuke, pod nazivom "Orijentacija i
obuka za vođenje postupaka pred Međunarodnim sudom za advokate odbrane",
održan je u Hagu od 24.-27. maja 2001.

Ovaj
program je bio prvi u seriji takvih programa obuke koji imaju za cilj
da advokatima odbrane koji zastupaju pred Tribunalom pruži mogućnost
da se bolje upoznaju sa postupkom pred ovim Sudom. Budući da se odvija
u jedinstvenom i specifičnom međunarodnom kontekstu, postupak
pred Tribunalom objedinjava iskustva iz tradicija kontinentalnog i anglosaksonskog
sistema i time se razlikuje od postupka pred sudovima u nacionalnim sistemima.
Tribunal nastoji da učini svaki napor kako bi pomogao advokatima da
svojim klijentima obezbede najbolju moguću odbranu.


Ovoj
prvoj obuci je prisustovalo 13 advokata odbrane, najvećim brojem sa
teritorije bivše Jugoslavije, koji su trenutno angažovani na predmetima
pred Međunarodnim sudom i potencijalnih branilaca koji se nalaze na
spisku advokata odbrane koji mogu da zastupaju pred Međunarodnim sudom.


Obuka
se sastojala iz dva dela, teoretskog i praktičnog, koje su vodili
nezavisni eksperti iz oblasti prava. Tokom prva dva dana, učesnicima
je ponuđena detaljna analiza dokumenata kojima je Sud uspostavljen,
Pravilnika o postupku i dokazima, kao i pregled sistema kontinentalnog
i anglosaksonskog prava i načina na koji su oni zastupljeni u Pravilniku
Tribunala. Predavači su razmatrali elemente krivične procedure
u nacionalnim sistemima i pred MKSJ-om uz komparativnu analizu kako bi
bolje razjasnili specifične elemente krivične procedure pred Tribunalom.
Druga polovina programa je bila fokusirana na praktične aspekte vođenja
postupka u sudnici, gde su učesnici imali priliku da usavrše svoju
tehniku rada. Obuka se završila sa detaljnom analizom materijalnog prava
koje se primenjuje na Tribunalu, kako je određeno Statutom MKSJ-a
i međunarodnim kontekstom u kome se to pravo primenjuje.


Gospodin
Hans Holthuis, sekretar Suda, g. Christian Rohde, koordinator Kancelarije
za pravnu pomoć i pitanja pritvora i drugi članovi Sekretarijata
Suda su pratili obuku kako bi još bolje mogli da pomognu advokatima odbrane
u njihovim naporima.


*****