Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Program rada s mladima Outreach programa okončan uz pohvale učesnika

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SEKRETARIJAT

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 19. oktobar 2012.
CS/PR1522t
 

Program rada s mladima Outreach programa okončan uz pohvale učesnika

 

Outreach program Međunarodnog suda juče je okončao svoju inovativnu obrazovnu inicijativu za akademsku 2011/2012. godinu. Posljednja predavanja su održana za studente prava Univerziteta u Tuzli i na dva univerziteta u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

Ovaj projekat je omogućio MKSJ-u da se direktno obrati mladima u srednjim školama širom bivše Jugoslavije po prvi put u istoriji Međunarodnog suda i da unaprijedi svoje outreach napore na univerzitetima u regionu”, izjavila je Nerma Jelačić, šefica Službe za komunikacije i Outreach programa MKSJ-a.

Gotovo 3.500 učenika i studenata 50 srednjih škola i 30 univerziteta širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Crne Gore imalo je koristi od ovog projekta. Prezentacije su održane u nekim od zajednica koje su bile najviše pogođene ratovima devedesetih godina XX vijeka, uključujući Srebrenicu, Foču, Prijedor, Mostar, Vukovar, Zadar, Petrinju, Kačanik i Đakovicu.

Prezentacije su donijele informacije o radu Međunarodnog suda direktno u učionice i amfiteatre u regionu. Učesnici su čuli informacije o predmetima relevantnim za njihovu državu i zajednice, načinu na koji su suđenja održana na MKSJ-u doprinijela utvrđivanju činjenica o brojnim zločinima, i uticaju koji je MKSJ imao na razvoj vladavine prava i pomirenje u regionu.

Neznanje stvara veliki jaz među ljudima različitih nacionalnosti. Stoga su ovakve prezentacije dobrodošle jer predstavljaju činjenice o događajima iz rata. To doprinosi boljem razumijevanju među ljudima i stvara uslove za pomirenje i koegzistenciju,” rekao je jedan učenik završne godine srednje škole u Višegradu, u Bosni i Hercegovini.

Ogromna većina učenika i studenata, kao i nastavnika i direktora škola dala je pozitivne povratne informacije nakon prezentacija i postavljeni su brojni zahtjevi za nastavak ovog projekta u narednoj akademskoj godini. Ove povratne informacije su takođe omogućile MKSJ-u da ima uvid u pitanja koja se najviše tiču zajednica, a koja će biti ugrađena u budući rad na outreachu s mladima u regionu.

Posebna stranica na kojoj su opisani sprovođenje i glavna dostignuća projekta biće objavljena u skoroj budućnosti na websiteu Međunarodnog suda.
 
Kako se MKSJ približava okončanju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da lokalnim zajednicama omogući bolji pristup informacijama o radu Međunarodnog suda. Na taj način Outreach program nastoji da učvrsti naslijeđe Međunarodnog suda širom bivše Jugoslavije.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima u bivšoj Jugoslaviji velikodušno podržava Vlada Finske.

Više informacija o Outreach programu dostupno je na websiteu Međunarodnog suda.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu