Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prva konferencija zdravstvenih stručnjaka iz bivše Jugoslavije i MKSJ-a o dobrobiti svjedoka

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA
 

Den Haag, 2. decembra 2003.

CC/P.I.S./805-t


PRVA KONFERENCIJA ZDRAVSTVENIH STRUČNJAKA IZ
BIVŠE JUGOSLAVIJE

I MKSJ-a O DOBROBITI SVJEDOKA


U srijedu, 3. decembra 2003., u organizaciji Službe za žrtve
i svjedoke MKSJ-a održat će se konferencija od prijelomnog značaja
čiji će cilj biti da sa stručnjacima iz područja zdravstva
i socijalne pomoći iz Bosne i Hercegovine raspravlja o fizičkim,
emocionalnim i psihološkim potrebama svjedoka.


Svrha konferencije je rasprava o tome kako bi uspostavljanje zdravstvene
i socijalne mreže u cijeloj Bosni i Hercegovini moglo pomoći
u pružanju pripremnih i kasnijih usluga kako bi se zadovoljile zdravstvene
potrebe svjedoka. Te usluge će biti dopuna uslugama koje svjedocima
– dok su u Hagu – pruža Služba za žrtve i svjedoke.


Radi ove trodnevne radionice, prve takve vrste, na MKSJ će doći
24 psihijatra, liječnika, psihologa i socijalna radnika iz Bosne
i Hercegovine, kako iz Federacije tako i iz Republike Srpske. Stručnjaci
koji su pozvani trenutno rade u područjima gdje živi većina
svjedoka MKSJ-a.


Slične konferencije će biti održane 2004. godine sa stručnjacima
iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore i sa Kosova. Ove konferencije finansira
Evropska komisija.


Tokom njihovog boravka na MKSJ-u, učesnici konferencije će se
upoznati s radom Suda na
sastancima s predstavnicima raznih tijela Suda. Takođe će imati
radne sastanke s predstavnicima Službe za žrtve i svjedoke s
ciljem razrade protokola usluga koje će biti ponuđene svjedocima.


GLAVNE BROJKE:


Od.
1. januara 1998. do danas, nešto malo više od 2.330 svjedoka
je svjedočilo pred Pretresnim vijećima MKSJ-a.
Od
tog broja (otprilike),
Tužilaštvo
je pozvalo 58 %, odbrana 40 %, a sama Pretresna vijeća 2 %.
60
% svjedoka svjedočilo je javno i bez ikakvih zaštitnih mjera.
59
% su bili stanovnici Bosne i Hercegovine.
19
% svjedoka bile su žene.
30
% svjedoka bilo je starije od 51 godine, a 6 % mlađe od 30 godina.