Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prvih šest sudija ad litem će u četvrtak, 6. septembra 2001. dati svečanu izjavu pred Međunarodnim sudom

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PREDSEDNIK
PRESIDENT
PRESIDENT
 

Hag, 4. septembra 2001.

JL/P.I.S./614-t


PRVIH ŠEST SUDIJA AD LITEM ĆE U ČETVRTAK,
6. SEPTEMBRA 2001. DATI SVEČANU IZJAVU PRED MEĐUNARODNIM SUDOM


U četvrtak, 6. septembra 2001., u 17:30 u sudnici
I, prvih šest sudija ad litem daće svečane izjave, u skladu
sa pravilom 14 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.
U ime Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, sekretar Suda g. Hans Holthuis
će prisustvovati davanju izjava. Prvih šest sudija ad litem
su kako sledi:


g. Amarjeet Singh (Singapur)

gđa. Maureen Harding Clark (Irska)

gđa. Ivana Janů (Češka Republika)

gđa. Chikako Taya (Japan)

gđa. Fatoumata Diarra (Mali)

gđa. Sharon A. Williams (Kanada)


Predsednik Suda, sudija Claude Jorda je izrazio mišljenje
da je "imenovanje sudija ad litem značajna prekretnica u istoriji
Međunarodnog suda koja će omogućiti sudskim većima da
udvostruče svoj kapacitet za vođenje postupaka na šest istovremenih
suđenja do kraja januara 2002.


Dolazak sudija ad litem je i završetak dugog
procesa koji je počeo u januaru 2000. i koji je pravovremeno s obzirom
na mnoga nedavna hapšenja i predaje
."


Narednih dana, predsednik Jorda će sudije ad
litem
imenovati u veća jednog od sledeća tri postupka čiji
je početak zakazan za 10. septembar 2001.:


Tužilac protiv Blagoja Simića, Milana Simića, Miroslava Tadića
i Sime Zarića

Tužilac protiv Mladena Naletilića, Vinka Martinovića

Tužilac protiv Mitra Vasiljevića i


Predstavnici sredstava javnog informisao su dobrodošli
ukoliko žele da prate ceremoniju sa galerije za javnost sudnice I.


*****Biografije sudija ad litem možete dobiti od
službe za informisanje javnosti MKSJ-a.