Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prvo pojavljivanje Duška Sikirice zakazano je za petak, 7. juli 2000.

PRETRESNA VIJEĆA
Saopštenjeza javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 4. jula 2000.
JL/P.I.S./515-t

Prvo pojavljivanje Duška Sikirice zakazano je za petak, 7. juli 2000.

Želimo vas obavijestiti da je prvo pojavljivanje Duška Sikirice pred Pretresnim vijećem III zakazano za petak, 7. juli 2000. u 14.30 sati u sudnici I. Tada će biti upitan da se potvrdno ili negativno izjasni o krivici povodom navoda za koje se tereti u optužnici. Svi predstavnici medija su dobrodošli.

Želimo vam skrenuti pažnju i na to da je 30. avgusta 1999. potvrđena izmijenjena optužnica koja je bila pod pečatom do njegovog hapšenja i prebacivanja na MKSJ, 25. juna 2000.

U izmijenjenoj optužnici, Sikirica se tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti, kao i krivične odgovornosti nadređenog za genocid (dvije tačke optužnice), zločin protiv čovječnosti (tri tačke optužnice) i kršenja ratnih zakona i običaja (dvije tačke optužnice) za njegovu navodnu ulogu komandanta logora "Keraterm" u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini.