Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prvo stupanje pred sud Sime Zarića u četvrtak, 26. februara

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 25. februar 1998.
CC/PIO/294tPrvo stupanje pred sud Sime Zarića u četvrtak, 26. februara

Optuženi Simo Zarić, koji se dobrovoljno predao u utorak, 24. februara 1998. u četvrtak, 26. februara u 14:30 sati pojaviće se pred Pretresnim vijećem, kako bi se izjasnio o krivici za svaku od tačaka po kojima se prema optužnici tereti (vidi dole).

Ovaj pretres, koji se zove prvo stupanje pred sud, održaće se pred Pretresnim vijećem I u sastavu: sudija Claude Jorda (predsjedavajući), sudija Riad i sudija Rodrigues. Pretres će biti javan.

Optuženom će pomagati g. Borislav Pisarević, advokat iz Bosanskog Šamca.

Tužilaštvo će zastupati Nancy Paterson, zastupnik tužilaštva.

Informacije o optužnici i optuženom

Optužnica protiv Sime Zarića je podignuta 21. jula 1995. godine, a obuhvata i Milana Simića i Miroslava Tadića (koji su se dobrovoljno predali 14. februara 1998.) kao i tri druga lica (koja su još uvijek u bjekstvu), zbog njihovog navodnog učešća u “kampanji terora” koju su 1992. godine sprovodili pripadnici srpskih vojnih i paravojnih jedinica iz Bosne i sa drugih područja protiv stanovništva bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana u opštini Bosanski Šamac.

U optužnici se navodi da su “od ukupno 33.000 stanovnika u opštini Bosanski Šamac u 1991. godini, skoro 17.000 bili bosanski Hrvati i bosanski Muslimani. U maju 1995. godine, ostalo je manje od 300 bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana”.

Optuženi

Simo Zarić, takođe poznat kao Šolaja, rođen je 25. jula 1948. godine u Donjoj Dubici, opština Odžak, i bivši načelnik policije u Bosanskom Šamcu i agent Službe državne bezbjednosti, od 1. januara 1992. do najmanje 31. avgusta 1992. godine, organizovao je i vodio jedinicu srpske teritorijalne odbrane prvo poznate kao Četvrti odred, a kasnije nazvane Peti bataljon druge posavske brigade.

Optužbe

Tačke 1-2

Deportacija i prisilno premještanje

Od približno 17. aprila 1992. do najmanje 4. septembra 1992. godine, Simo Zarić (....) je učestvovao u planiranju i pripremi za nezakonitu deportaciju i prisilno premještanje na stotina stanovnika, bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana, uključujući žene, djecu i starce, iz njihovih domova u opštini Bosanski Šamac u druge zemlje ili druge dijelove Bosne i Hercegovine koji nisu bili pod kontrolom srpskih snaga. Ovim djelima Simo Zarić (...) je planirao, podsticao, naređivao ili počinio:

Tačka 1: tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. godine (dalje u tekstu teška povreda konvencija) prema članu 2(g) (protivpravne deportacije i prisilno premještanje) Statuta Međunarodnog suda;

Tačka 2: zločin protiv čovječnosti prema članu 5(d) Statuta Međunarodnog suda (deportacija).

Predmet Kovačević: podsjetnik

Kao što je navedeno u posljednjem Sedmičnom pregledu aktivnosti MKSJ-a, u predmetu Kovačević je zakazan pretres za petak, 27. februar u 14:30 sati.

Tokom ovog pretresa o podnescima, koji će se održati pred Pretresnim vijećem IIbis u sastavu: sudija May, predsjedavajući, sudija Vohrah i sudija Mumba, strane u postupku će raspravljati o zahtjevu tužilaštva da izmijeni optužnicu protiv optuženog.

Ovaj zahtjev je podnesen 28. januara 1998. godine. Odbrana je podnijela svoj odgovor 20. februara. Oba ova dokumenta su povjerljiva, ali će pretes biti otvoren za javnost.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu