Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prvo stupanje Radoslava Brđanina pred sud u ponedjeljak, 12. jula 1999. u 17:00 sati

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 8. jul 1999.
JL/PIS/417tPrvo stupanje Radoslava Brđanina pred sud u ponedjeljak, 12. jula 1999. u 17:00 sati

Nakon hapšenja u utorak, 6. jula 1999. koje su izvršile snage SFOR-a, Radoslav Brđanin je prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Radoslav Brđanin će se 12. jula 1999. u 17:00 sati pojaviti pred Pretresnim vijećem II, u sastavu: sudija Cassese (predsjedavajući), sudija Mumba i sudija Hunt. Svrha ovog pretresa, koje se naziva prvo stupanje pred sud, je da se optuženi izjasni o krivici po svakoj od tačaka optužnice za koje se tereti.

Pretres će biti otvoren za javnost. Svi predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da prisustvuju.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu