Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prvo suđenje pred Međunarodnim sudom, još jedan korak ka ispunjenju mandata Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 6. maj 1996.
AMcD/PIO/070t

Prvo suđenje pred Međunarodnim sudom, još jedan korak ka ispunjenju mandata Međunarodnog suda

Prvo suđenje koje će se voditi pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju počinje u utorak, 7. maja 1996. godine u 10:00 sati. Trajanje ovog suđenja najvjerovatnije će se mjeriti mjesecima, prije nego sedmicama.

Prvi optuženi koji odgovara pred sudom je Duško Tadić, koji je u pritvoru Međunarodnog suda od kraja aprila 1995. godine. Vrijeme u međuvremenu uglavnom je bilo posvećeno pretpretresnom postupku i pripremi za izvođenja dokaza odbrane.

I. Značajan korak

Ovim prvim suđenjem, Međunarodni sud čini još jedan korak ka ispunjenju svog mandata, koji mu je povjerio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u ime međunarodne zajednice.

Međunarodni sud je ustanovljen kako bi krivično gonio osobe odgovorne za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava u bivšoj Jugoslaviji. Time će 7. maj imati posebnu važnost u istoriji Međunarodnog suda. Ovaj datum će takođe imati posebnog odjeka za žrtve u bivšoj Jugoslaviji. One će crpiti snagu iz činjenice da je pravni mehanizam, koji su ustanovile Ujedinjene nacije kako bi uslišile njihove vapaje za pravdom, sada u potpunosti funkcionalan.

Javno suđenje optuženim licima služiće otkrivanju istine. Nadajmo se da će ovo svjetsko priznanje patnje žrtava i utjeha koju pruža kažnjavanje onih lica koja su osuđena za zvjerstva pomoći tome da se izbjegne kolektivna krivica i pridonijeti procesu pomirenja i ponovnom uspostavljanju mira u bivšoj Jugoslaviji. I naposljetku, 7. maj ima posebnu važnost za Ujedinjene nacije i za svjetsku zajednicu.

Predstojeće suđenje obilježava prvu priliku za primjenu međunarodnog humanitarnog prava, korpusa zakona koji ima za cilj da reguliše ponašanje boraca i da zaštiti civile tokom ratnog stanja. Zasnovano je na standardima koje su usaglasile države.

Sprovodeći ovaj korpus zakona, Međunarodni sud će mu dati puno značenje. Ovo prvo suđenje je stoga afirmacija vladavine prava nad zakonom topuza, kako se ovo stoljeće rastrgano ratovima približava kraju.

II. Nastavak niza uspijeha

Prvo suđenje mora se sagledati u odgovarajućem kontekstu. Ono je dio kontinuiteta koji je započet uspostavljanjem Međunarodnog suda 1994. godine i nije ni manje ni više značajno od mnogih drugih dostignuća koja su u međuvremenu postignuta.

Pod vođstvom predsjednika Cassesea, pravne temelje Međunarodnog suda je postavilo 11 sudija Međunarodnog suda u prvoj polovini 1994. godine. Istovremeno, Tužilaštvo je uspostavljao zamjenik tužioca, g. Graham Blewitt, prije imenovanja glavnog tužioca, g.Richarda Goldstonea.

Do današnjeg dana je podignuto četrnaest optužnica kojima je obuhvaćeno 57 optuženih lica; održana su četiri postupka za ustupanje nadležnosti; a održana su i četiri pretresa u skladu s pravilom 61. Žalbeno vijeće je zasjedalo jednom tokom interlokutorne žalbe u vezi s nadležnošću Međunarodnog suda.

Stoga, prvo suđenje predstavlja samo nastavak niza kontinuiranih i tekućih dostignuća. Pretpretresni postupci su počeli ili tek treba da počnu u tri druga predmeta, kojima je obuhvaćeno šest optuženih lica. Njihova suđenja će početi za nekoliko mjeseci.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org