Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Puštena u rad nova internet stranica Međunarodnog suda - www.icty.org

Saopštenje za javnost
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Den Haag, 10. decembar 2008.
NJ/MOW/1293t


Puštena u rad nova internet stranica Međunarodnog suda
www.icty.org


Međunarodni sud danas je pustio u rad novu internet stranicu koja ima za cilj da javnosti pruži više informacija o njegovoj istoriji, dostignućima i tekućem radu.

Pored novog izgleda, ova stranica uvodi mnoge inovativne pristupe i dodatne sadržaje koji treba da doprinesu boljem razumjevanju i prepoznavanju istorijske misije Međunarodnog suda i uloge međunarodne pravde.

Svjetski lider u sudskoj transparentnosti i odgovornosti, Međunarodni sud predstavlja novu internet stranicu kako bi dodatno ojačao tu svoju poziciju tako što će ponuditi širok spektar materijala koji zadovoljavaju potrebe raznovrsne publike, od pravnih stručnjaka do onih ljudi i zajednica koji su najviše pogođeni zločinima o kojima presuđuje Međunarodni sud.

Pored toga što je zadržala najbolje i najpopularnije elemente stare stranice – kao što su prenos suđenja preko interneta i informatori s osnovnim podacima o svim predmetima -  nova internet stranica nudi neke posebno osmišljene originalne materijale, kao što je interaktivna mapa koja prikazuje zločine u bivšoj Jugoslaviji koje je istraživao Međunarodni sud. Pored toga, uvršteno je još više audio-vizuelnih zapisa koji omogućavaju publici da stekne uvid u mnoga druga područja rada Međunarodnog suda. Ti zapisi uključuju obilazak Pritvorske jedinice, svjedočenja svjedoka u sudnicama, galeriju fotografija i još mnogo toga.  

Stranica sadrži i dijelove koji su namijenjeni specijalizovanoj publici. Poglavlje Pravna biblioteka sadrži sve glavne pravne dokumente koji regulišu rad Međunarodnog suda, od Statuta do saradnje država članica i pravila koja se odnose na odbranu. Sadrži i specijalizovane alate za pretragu, kao što je Sudska praksa Žalbenog vijeća koja sadrži sažetke svih presuda i značajnih odluka Žalbenog vijeća od 2004. Na drugom mjestu na stranici, poglavlje Predmeti sadrži više od 35.000 dokumenata, uključujući optužnice, presude i ključne odluke i naloge iz svakog pojedinog predmeta.

Pored toga što posjetiocima daje uvid u pionirski rad programa Outreach Međunarodnog suda u bivšoj Jugoslaviji, ova stranica pruža informacije o presudnom i jedinstvenom radu ove institucije na izgradnji kapaciteta u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i drugim teritorijama.   

Internet stranica Međunarodnog suda privlači značajnu pažnju, s nekoliko hiljada posjetilaca svakog dana, i s ukupno nekoliko desetina miliona pogodaka (page hits) svake godine. Tokom 2009. godine, dok se Međunarodni sud sprema da okonča svoju misiju, planira se postavljanje dodatnih materijala i važnih novih odeljaka na stranicu. Jedan od njih su Sudski spisi MKSJ, kompletna višejezična i pretraživa baza podataka koja sadrži sve javne spise iz svih predmeta Međunarodnog suda. Internet stranica će s takvim značajnim obimom materijala biti važan činilac nasljeđa Međunarodnog suda za javnost širom svijeta.

Nova adresa internet stranice MKSJ-je www.icty.org


Međunarodni sud izražava zahvalnost xs4all (Amsterdam), Tower interactive (Dublin), Domovina (Amsterdam) i kolegama u Sjedištu UN-a u Njujorku
na podršci u razvijanju i održavanju ove stranice.


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org