Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Radislav Krstić prebačen u Veliku Britaniju na izdržavanje zatvorske kazne

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 20. decembra 2004.
JP/P.I.S./927-t


Radislav Krstić prebačen u Veliku Britaniju na izdržavanje zatvorske kazne

 

 

Danas, 20. decembra 2004., Radislav Krstić je prebačen u Veliku Britaniju na izdržavanje kazne koju mu je izreklo Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Dana 19. aprila 2004., Radislav Krstić je osuđen na 35 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. (vidi Saopštenje za javnost broj 839).

Trenutno se 15 osuđenih nalazi na izdržavaju kazne: Duško Sikirica i Mitar Vasiljević u Austriji; Duško Tadić i Dragoljub Kunarac u Njemačkoj; Stevan Todorović, Drago Josipović, Vladimir Šantić i Darko Mrđa u Španiji; Zoran Vuković, Radomir Kovač i Dragan Obrenović u Norveškoj; Goran Jelisić u Italiji; Biljana Plavšić u Švedskoj; i Hazim Delić i Esad Landžo u Finskoj.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu