Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Radovan Karadžić u pritvoru Međunarodnog suda

Saopštenje za javnost
SEKRETARIJAT
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Haag, 30. juli 2008.
AM/MOW/1277t


Radovan Karadžić u pritvoru Međunarodnog suda

 

Radovan Karadžić danas je prebačen u pritvor Međunarodnog suda nakon što je bio u bjekstvu više od 13 godina. Karadžić, koji je uhapšen u Srbiji 21. jula 2008. godine, prebačen je u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija u Haagu.

Karadžića, bivšeg predsjednika samoproglašene Republike Srpske, koji je bio na čelu Srpske demokratske stranke i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba (VRS), Tužilaštvo tereti za genocid i mnoštvo zločina počinjenih protiv bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila u Bosni i Hercegovina tokom rata koji je trajao od 1992. do 1995. godine.

U optužnici se navodi da je Karadžić počinio genocid kada su snage kojima je komandovao lišile života nesrbe za vrijeme i nakon napada na gradove u više od deset bosanskih opština. Nakon tih napada snage bosanskih Srba sakupile su na hiljade nesrba i prebacile ih u više od 20 zatočeničkih objekata. U optužnici se navodi da su snage pod Karadžićevom komandom mučile, maltretirale, seksualno zlostavljale i ubijale nesrbe u tim logorima. 

Prema optužnici, Karadžić se takođe tereti za odgovornost za dugotrajnu kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja po civilnim područjima Sarajeva, u kojoj je ubijeno i ranjeno na hljade civila, uključujući djecu i starce. 

Prema optužnici, ta i druga krivična djela za koja se Karadžić tereti bila su dio kampanje koja je imala za cilj da obezbijedi kontrolu nad onim područjima koja su proglašena dijelom Republike Srpske. Karadžić i drugi preduzimali su mjere smišljene da podstaknu nesrbe da napuste ta područja, deportuju one koji nisu htjeli da odu i pobiju druge da bi značajno smanjili brojnost nesrpskog stanovništva.

Drugi saizvršoci u ovoj kampaniji protiv kojih je Međunarodni sud podigao optužnice su predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, kojem se trenutno sudi, i član Predsjedništva Biljana Plavšić, koja se potvrdno izjasnila o krivici.

Karadžić se takođe tereti za genocid zbog ubistva više od 7.000 muškaraca bosanskih Muslimana u Srebrenici 1995. godine. U optužnici se navodi da je 8. marta 1995. godine Karadžić naložio snagama bosanskih Srba pod njegovom komandom da stvore neizdržljivu situaciju potpune neizvjesnosti koja stanovnicima, između ostalog i Srebrenice, nije davala nade za daljnji opstanak. 

Datum i vrijeme Karadžićevog prvog stupanja pred sud biće naknadno objavljeni.

 

*****   

Cjelokupni tekst optužnice dostupan je na  internet stranici Međunarodnog suda

Štampani primjerci optužnice dostupni su u Službi za medije. *****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org