Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ramushu Haradinaju i Lahiju Brahimaju odobreno privremeno puštanje na slobodu

Ramushu Haradinaju i Lahiju Brahimaju odobreno privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Den Haag, 14. decembar 2007.
RC/MOW/1207t

 

RAMUSHU HARADINAJU I LAHIJU BRAHIMAJU ODOBRENO PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

 

Pretresno veće u predmetu Haradinaj i drugi odobrilo je danas privremeno puštanje na slobodu dvojice optuženih u ovom predmetu, Ramusha Haradinaja i Lahija Brahimaja, od 21. decembra 2007.  U Hag se moraju vratiti najkasnije 4. januara 2008.

Pretresno veće je uzelo u obzir okolnosti njihove dobrovoljne predaje 2005. godine i ponašanje Haradinaja tokom njegovog ranijeg privremenog boravka na slobodi. Dalje, Pretresno veće se uverilo da UNMIK može da pruži neophodne garancije kako bi se obezbedilo njihovo prisustvo na preostalom delu suđenja. Pretresno veće je konstatovalo da je optužba završila izvođenje dokaza i da se situacija u pogledu uticaja na svedoke i žrtve  značajno promenila s obzirom da neće biti izvođenja dokaza odbrane.

Privremeno puštanje dvojice optuženih na slobodu podleže konkretnim odredbama i uslovima. U odluci se konkretno navodi da ne smeju pokušavati da stupe u kontakt s bilo kojim svedokom optužbe u predmetu protiv njih, niti pokušavati da na bilo koji način ometaju sprovođenje pravde, kao ni da učestvuju u bilo kakvim političkim aktivnostima. Osim toga, u odluci se navodi da ne smeju stupati u kontakt s medijima, kao ni u kontakte s domaćim ili međunarodnim zvaničnicima, sem ako to nije neophodno iz bezbednosnih razloga. 

Haradinaj, poznata vojna ličnost Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) tokom sukoba sa srpskim snagama na Kosovu 1998. i 1999. godine, nakon sukoba je postao vođa jedne manje političke stranke i nakratko je obavljao funkciju premijera Kosova. Tereti se za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio uspostavljanje pune kontrole nad operativnom zonom OVK Dukađin, što je navodno izvršeno putem protivpravnog uklanjanja i zlostavljanja srpskih civila, kosovskih Albanaca, kosovskih Roma i drugih civila koji su sarađivali sa srpskim snagama ili za koje se pretpostavljalo da su to činili ili koji nisu podržavali OVK.

Brahimaj je bio visoko rangirani komandant OVK za vreme sukoba na Kosovu i bio je direktno odgovoran Haradinaju. Tereti se da je pružao direktnu podršku navodnim kriminalnim aktivnostima Haradinaja u operativnoj zoni Dukađin. Brahimaj se tereti i za upravljanje zatočeničkim objektom OVK u Jablanici/Jabllanicë u centralnom Kosovu, zajedno s drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata i, kako se navodi, za učešće u zatvaranju i maltretiranju civila u tom logoru.

Suđenje u predmetu Haradinaj i drugi počelo je 5. marta 2007. Dana 29. novembra 2007, sva tri tima odbrane obavestila su Pretresno veće da nijedan tim neće izvoditi dokaze odbrane. U skladu s tim, Veće je zakazalo iznošenje završnih reči od 21. do 23. januara 2008. Saoptuženi u ovom predmetu, Idriz Balaj, nije podneo molbu za privremeno puštanje na slobodu.

Integralan tekst ove dve odluke na engleskom jeziku možete naći na internet stranici Međunarodnog suda:

http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tdec/en/071214.pdf

http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tdec/en/071214a.pdf