Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Raspravno vijeće III odlučilo je da službenici MOCK-a ne trebaju svjedočiti pred sudom

Press Release . Communiqué de presse . Priopćenje
za javnost


(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Den Haag, 8. listopada 1999.

JL/P.I.S./439-T


RASPRAVNO VIJEĆE III ODLUČILO JE DA SLUŽBENICI
MOCK-a

NE TREBAJU SVJEDOČITI PRED SUDOM


Dana 1. listopada 1999., Raspravno vijeće III izdalo je nalog kojim
se ukida povjerljiv status njihove odluke ex parte od 27. srpnja
1999. prema kojoj bivši službenik Međunarodnog odbora Crvenog
križa (MOCK) ne treba dati iskaz koji je tužitelj želio
predočiti u predmetu žSimić i ostaliž.


Ta je odluka uslijedila nakon što je Tužiteljstvo 10. veljače
1999., podnijelo podnesak kojim je zatražilo od Raspravnog vijeća
da odluči može li bivši službenik MOCK-a biti pozvan
da svjedoči o činjenicama koje je saznao temeljem svojeg zaposlenja.


U donošenju odluke, Raspravno je vijeće uzelo u obzir načela
koja proizlaze iz mandata koje je MOCK-u povjerilo međunarodno pravo
prema Ženevskim konvencijama i Dodatnim protokolima. Raspravno se
vijeće posebno usredotočilo na tri načela na kojima je
pokret utemeljen a to su nepristranost, neutralnost i neovisnost, te je
smatralo da je pravo djelatnika MOCK-a da u sudskim postupcima ne otkrivaju
informacije u vezi s aktivnostima MOCK-a nužno za uspješnu realizaciju
MOCK-ova mandata. Uz to, Raspravno je vijeće uzelo na znanje da je
188 država ratificiralo Ženevske konvencije.


Kao rezultat, Raspravno je vijeće zaključilo da običajno
međunarodno pravo osigurava MOCK-u apsolutno pravo na neotkrivanje
informacija koje djelatnici MOCK-a posjeduju u vezi s radom Odbora. Stoga,
pravo na povjerljiv status informacija MOCK-a ne može biti dovedeno
u pitanje u odnosu na interese pravde.


Raspravno je vijeće stoga odlučilo da “bivši
službenik MOCK-a ne treba dati iskaz koji je zatražio tužitelj”.
Sudac
Hunt priložio je izdvojeno suglasno mišljenje.