Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Rezultati vanredne plenarne sjednice održane 12. aprila

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PLENARY
PLÉNIERE
PLENARNA
SJEDNICA
 

Hag, 18. april 2001.

SB/P.I.S./587-t


REZULTATI VANREDNE PLENARNE SJEDNICE

ODRŽANE 12. APRILA 2001.


Po prvi put nakon izmjena Pravilnika o postupku i dokazima usvojenih
u decembru 2000., sekretar Međunarodnog suda, g. Hans Holthuis, podnio
je službeni izvještaj plenumu o svojim aktivnostima. Izvještaj
je bio usredsređen na njegovu posjetu Beogradu, odnose za zemljom
domaćinom, izbor i dolazak novog zamjenika sekretara, i organizaciju
Sekretarijata od njegovog preuzimanja dužnosti u januaru ove godine.


Zamjenik tužioca, g. Graham Blewitt, pozvan je da se pojavi pred
sudijama. On je plenumu predočio najnovije informacije o strategiji
tužioca za provođenje istraga.


Sudije su razmotrile prijedloge izmjena pravila koje je iznijela
Komisija za pravilnik i usvojile sljedeće izmjene:


izmjene pravila koje proizilaze iz izmjena Statuta uključenih
u Rezoluciju br. 1329 (2000) Savjeta bezbjednosti, a koje se uglavnom
odnose na razlike u uslovima obavljanja funkcija i dužnosti između
stalnih i ad litem sudija;
izmjene pravila kojima bi se usmjerili i poboljšali pretpretresni
postupci, uključujući i mogućnost da viši pravni savjetnici
pomažu pretpretresnim sudijama u pripremi pretpretresnog postupka.

Sudije su razmotrile prijedloge izmjena pravila koje je iznio predsjednik
Međunarodnog


suda u ime radne grupe osnovane nakon zajedničkog seminara za sudije
Međunarodnih krivičnih sudova za bivšu Jugoslaviju i Ruandu,
održanog od 29. septembra do 1. oktobra 2000. u Ascotu, u Velikoj
Britaniji, i usvojile sljedeće izmjene:


izmjene kojima bi se poboljšao sadržaj pretpretresnih podnesaka
optužbe i odbrane kako bi se sudijama omogućilo da ocijene relevantnost
predloženih svjedoka, kao i broja svjedoka;
izmjene pravila kojima bi se omogućilo sudijama da, nakon što
saslušaju optužbu i odbranu, odrede broj svjedoka koji će
biti pozvani i vrijeme koje će se stranama odobriti za izvođenje
dokaza;
izmjene pravila kojima bi se sudijama omogućilo da kazne strane
u slučajevima kada ne ispoštuju svoje obaveze, tako što
će odbiti da saslušaju svjedoke čija se imena ne nalaze
na dogovorenoj listi svjedoka;
izmjene pravila kojima bi se sudijama omogućilo da spriječe
prekidanje suđenja nepravovremenim interlokutornim žalbama.
Biće isključena mogućnost interlokutorne žalbe na odluke
o zahtjevima koji uključuju dokazni materijal podnesen u toku suđenja.
Međutim, biće moguće uzeti u obzir takve odluke kao osnove
za žalbu na konačnu presudu.

O svim izmjenama pravila usvojenim tokom ove vanredne plenarne sjednice
javnost će biti


obaviještena u dogledno vrijeme. Izmjene će stupiti na snagu
sedam dana po objavljivanju.


Prema riječima predsjednika Međunarodnog suda, Clauda Jorde:
"Izmjene Pravilnika o


postupku i dokazima, koje su usvojene tokom ove vanredne plenarne
sjednice, imaju za cilj omogućiti sudijama veću kontrolu nad sudskim
postupcima, skraćujući na taj način njihovo trajanje bez narušavanja
osnovnih prava optuženog."


Na kraju, sudije su raspravljale i razmatrale različita pitanja
u vezi sa tehničkom organizacijom suđenja imajući u vidu dolazak
ad litem sudija i istovremeno vođenje pet sudskih postupaka, koje
će otpočeti u septembru ove godine.


*****