Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio povećanje broja ad litem sudija

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio povećanje broja ad litem sudija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 21. februar 2008.
NJ/MOW/PR1217t

 

SAVET BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA ODOBRIO POVEĆANJE BROJA AD LITEM SUDIJA
 

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija juče je jednoglasno usvojio rezoluciju 1800 (2008), kojom se odobrava privremeno povećanje broja ad litem sudija u sudskim većima koja postupaju u predmetima pred Međunarodnim sudom, omogućivši time veću efikasnost i otpočinjanje dodatnih suđenja.

Savet bezbednosti je 20. februara 2008. odlučio "da generalni sekretar, na zahtev predsednika Međunarodnog suda može imenovati, dodatne ad litem sudije radi vođenja dodatnih suđenja, koristeći postojeće resurse".

Ova odluka znači da se broj ad litem sudija dodeljenih Međunarodnom sudu može povećati sa sadašnjih 12 do maksimalo 16 tokom 2008. godine.

S obzirom na broj ad litem sudija koji su već u sudskim većima u više od jednog predmeta, kao i ograničenje njihovog mandata na tri godine, Međunarodnom sudu je trenutno potrebno da poveća broj od 12 ad litem sudija da bi održao i povećao broj suđenja koja se vode.  

Međunarodni sud trenutno ima 16 stalnih sudija koje je izabrala Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kao i 12 ad litem sudija. Ad litem sudije se imenuju u sudska veća u jednom ili više konkretnih predmeta. Imenovanje vrši generalni sekretar Ujedinjenih nacija na zahtev predsednika Međunarodnog suda.

Odobrenjem iz ove rezolucije, Međunarodni sud će moći da poveća nivo produktivnosti - sa pretresima u čak osam predmeta istovremeno, što je najveći broj od njegovog osnivanja - obezbeđujući u isto vreme pravo svih optuženih na pravično suđenje.

*****
 

Dešavanja u sudnicama mogu se pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda na http://www.icty.org/.