Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Savjet bezbjednosti produžio mandat sudijama MKSJ-a i pozvao na bolju saradnju s Međunarodnim sudom

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 30. jun 2011.
VE/MOW/PR1424t


Savjet bezbjednosti produžio mandat sudijama MKSJ-a i pozvao na bolju saradnju s Međunarodnim sudom


Međunarodni sud pozdravlja odluku Savjeta bezbjednosti da produži mandat 17 sudija ovog suda, što predstavlja značajan korak u podršci uspješnog okončanja strategije Međunarodnog suda.

Rezolucijom Savjeta bezbjednosti, koja je juče jednoglasno usvojena, produžen je mandat osam stalnih i devet sudija ad litem do 31. decembra 2012. ili do okončanja predmeta na koje su raspoređeni, ako taj datum nastupi ranije.

Ova Rezolucija je odgovor na zahtjev predsjednika Međunarodnog suda, sudije Patricka Robinsona, upućenog državama članicama da se obezbijedi osoblje Međunarodnog suda kako bi sud mogao da ekspeditivno okonča svoj rad. Savjet bezbjednosti je ponovio “važnost toga da Međunarodni sud ima adekvatno osoblje kako bi ekspeditivno okončao svoj rad ” i pozvao “relevantna tijela Ujedinjenih nacija da intenziviraju saradnju sa Sekretarijatom UN-a i sekretarom Međunarodnog suda i zauzmu fleksibilan pristup kako bi se pronašla praktična rješenja za te probleme dok se Međunarodni sud približava okončanju svog rada, i istovremeno pozvao Međunarodni sud da obnovi napore kako bi se usredsredio na svoje ključne funkcije.”

Kao dodatnu podršku mandatu Međunarodnog suda, Savjet bezbjednosti je pozvao zemlje koje nisu sklopile sporazum o izvršenju kazni za osobe osuđene pred Međunarodnim sudom da to učine. Savjet bezbjednosti je pohvalio države koje su sklopile takve sporazume i pozvao ih da obnove svoju odlučnost da sprovode kazne i da pozitivno gledaju na zahtjeve koje Međunarodni sud upućuje u vezi s tim.

Savjet bezbjednosti je ponovio svoj poziv državama članicama, a posebno državama bivše Jugoslavije, da intenziviraju saradnju s Međunarodnim sudom, naročito u pogledu hapšenja jedinog preostalog optuženog u bjekstvu, Gorana Hadžića.

 

*****

Cjelokupan tekst Rezolucije (na engleskom)

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu