Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 1. februar 2012.

Datum:  01.02.2012.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Pretresno veće je juče prihvatilo sporazum o potvrdnom izjašnjavanju o krivici koje su zajednički podneli tužilaštvo i odbrana u postupku protiv Jelene Rašić zbog nepoštovanja Međunarodnog suda na pretresu na kojem se optužena potvrdno izjasnila o krivici po svih pet tačaka za koje se teretila. Jelena Rašić se potvrdno izjasnila o krivici za to što je svesno i hotimično ometala provođenje pravde Međunarodnog suda tako što je od Zuhdije Tabakovića iz Višegrada dobila potpisanu lažnu izjavu u zamjenu za 1.000 evra u gotovini. Rašić se takođe potvrdno izjasnila o krivici za podsticanje Tabakovića da ponudi mito kako bi se obezbedile još dve lažne izjave od dvojice drugih ljudi. Tabaković je 15. marta 2010. godine proglašen krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda i izrečena mu je kazna od tri meseca zatvora. Datum izricanja presude Jeleni Rašić biće utvrđen u dogledno vreme.

Sada ću se osvrnuti na predstojeći raspored u sudnicama:

Početak suđenja Milanu Tupajiću, koji se tereti za nepoštovanje Međunarodnog suda zbog toga što je odbio da svedoči na suđenju Radovanu Karadžiću, zakazan je za petak, 3. februar u 14:15 časova u sudnici III. Za ovo suđenje je predviđen jedan dan pretresa. Odbrana će pozvati Milana Tupajića kao svog jedinog svedoka. Ne očekuje se da će veće pozivati svedoke.

Sleđeće srede će se održati administrativni pretres u postupku protiv Vojislava Šešelja u 14:30 časova u sudnici III na kome će se diskutovati o pitanjima u vezi sa zdravstvenim stanjem optuženog. Podsećam vas da strane u postupku imaju rok do nedelje, 5. februara 2012. da Veću podnesu svoje zavšne podneske nakon čega će uslediti iznošenje završnih reči od 5. marta 2012. godine.

Postupci na suđenjima Radovanu Karadžiću, Zdravku Tolimiru, kao i Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastavljaju se ove i naredne sedmice prema rasporedu.

Na suđenju Karadžiću, Veće trenutno sluša svedočenje Jean-Renéa Rueza, bivšeg šefa istrage MKSJ za događaje u Srebrenici.

Na suđenju Tolimiru, svedok Petar Škrbić, bivši pomoćnik komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske zadužen za organizacijske, mobilizacijske i personalne poslove, trenutno svedoči.

Na suđenju Stanišiću i Simatoviću, trenutno svedoči svedok Aco Drača. On je bivši pripadnik Službe državne bezbednosti Srpske Autonomne Oblasti (SAO) Krajina u Hrvatskoj tokom relevantnog perioda.

Jutros je svim novinarima poslata pozivnica da prisustvuju promociji Priručnika o odbrani u međunarodnim krivičnim postupcima koja će se održati sledećeg ponedeljka u  18:00 časova u auli Međunarodnog suda.

Priručnik je izradilo Udruženje branilaca koji postupaju pred MKSJ zajedno s Međuregionalnim institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde (UNICRI), u sklopu projekta Pravda i ratni zločini. Predsednica Udruženja, Jelena Nikolić, potpredsednica Udruženja, Colleen Rohan, i sudija Roberto Bellelli, pravni savetnik Ambasade Italije u Hagu i UNICRI, obratiće se prisutnima na promociji.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti koje je organizovao Outreach program Međunarodnog suda. Outreach program je juče organizovao premijeru dugometražnog dokumentarnog fila u produkciji Outreach programa MKSJ pod nazivom "Kraj nekažnjivosti: seksualno nasilje pred Tribunalom" u prostorijama Humanity House u Hagu, kojoj je prisustvovalo otprilike stotinu gostiju, među kojima su bili novinari, predstavnici akademskog života, visoki zvaničnici drugih sudova sa sedištem u Hagu i predstavnici diplomatskog kora. Nakon projekcije dokumentarnog filma, koji prikazuje istorijsku ulogu koju je Međunarodni sud odigrao u krivičnom gonjenju za seksualno nasilje počinjeno u ratu, održan je okrugli sto. Slični događaji biće organizovani u državama na području bivše Jugoslavije tokom narednih sedmica.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Upitana da potvrdi da li je zabrana privilegovane komunikacije Vojislava Šešelja s njegovim pravnim savetnicima ukinuta, kako je njegova partija nedavno tvrdila, Nerma Jelačić je potvrdila da je sekretar obavestio Šešelja, pismom datiranim 27. januara 2012, da će za sada suspendovati svoju odluku o nadzoru njegovih privilegovanih komunikacija. Pružajući dodatne informacije o obrazloženju odluke sekretara, Jelačić je objasnila da je nekoliko dana pre sekretarevog pisma, Pretresno veće koje vodi predmet donelo odluku kojom je odbacilo Zahtev tužilaštva da se u predmetni spis uvrsti kao dokaz izveštaj amicus curiae o navodima o nepoštovanju suda od strane zaposlenih u Tužilaštvu, što znači da je izvođenje dokaza u ovom postupku sada zvanično okončano. Sekretar je suspendovao Šešeljevu privilegovanu komunikaciju s njegovim pravnim savetnicima zbog zabrinutosti da je on zloupotrebljavao svoje privilegovane komunikacije kako bi obelodanjivao poverljive informacije ili kako bi ih njegovi saradnici objavljivali. S obzirom da je izvođenje dokaza završeno, zabrinutost sekretara je donekle smanjena. Jelačić je, međutim, naglasila da, u skladu s Pravilnikom o pritvoru, sekretar može izmeniti svoju odluku u bilo kom trenutku ukoliko bi se obelodanjivanje poverljivih informacija nastavilo.

Upitana koliko novca će Karadžić sada dobiti u svetlu Odluke predsednika koja je donesena juče u vezi s naknadama za njegov tim odbrane, i koliko članova tima on ima, Jelačić je prvo pojasnila da se plaćaju Karadžićevi pravni savetnici, a ne on. Jelačić je objasnila da je, do jučerašnje odluke, njemu dodeljeno 750 sati mesečno za koje se plaća naknada koju deli šest članova njegovog tima odbrane. U svetlu velikog obima i kompleksnosti predmeta protiv njega u poređenju s drugim predmetima, predsednik je juče odobrio dodatnih 270 sati mesečno za koje se plaća naknada. Članovi njegovog tima se plaćaju po različitim satnicama, od 16 do 27 evra na sat. S obzirom na uvećanu ulogu Petera Robinsona u svojstvu pravnog pomoćnika, koja uključuje odgovornost koju obično preuzima kobranilac u predmetima u kojima optužene zastupa branilac, njegova satnica je veća i iznosi 71 evro na sat, što je uobičajeni iznos za kobranioce. Jelačić je izjavila da Služba za pravnu pomoć i pitanja pritvora utvrđuje kako da se ova odluka sprovede na odgovarajući način.

     

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu