Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 14. mart 2012.

Datum: 14.03.2012
Vreme: 12:00

Snimak sedmične konferencije za štampu uskoro će biti dostupan na kanalu MKSJ na YouTubeu.

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Nakon nedavne hospitalizacije Vojislava Šešelja, Pretresno veće je u ponedeljak zatražilo novi lekarski pregled koji treba da obavi nezavisni konzilijum specijalista kako bi se ustanovilo da li je trenutno zdravstveno stanje optuženog kompatibilno s režimom u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda. Veće je od sekretara zahtevalo da imenuje tri nezavisna lekara specijalista koji će sačiniti izveštaj što pre, a svakako u roku od 30 dana od izdavanja naloga Veća.

Očekuje se da će postupak na suđenju Šešelju biti nastavljen danas popodne u 14:15 časova u sudnici III izvođenjem njegove završne reči.

Statusna konferencija u trećem postupku protiv Šešelja zbog nepoštovanja suda zakazana je za ponedeljak, 19. mart u 14:30 časova u sudnici I. Šešelj je optužen zbog toga što nije uklonio poverljive informacije sa svog ličnog vebsajta, čime je prekršio nalog Veća. Poverljive informacije koje je Šešelj objavio na svom vebsajtu uključuju četiri knjige čiji je optuženi autor i pet poverljivih podnesaka koje je podneo u sklopu glavnog postupka i dva prethodna postupka zbog nepoštovanja suda. Ove knjige i podnesci obelodanjuju poverljive informacije o više zaštićenih svedoka koji su svedočili na glavnom suđenju koje se protiv njega vodi na Međunarodnom sudu zbog navoda o ratnim zločinima. Nalog umesto optužnice je postao javan 24. maja 2011. i dostupan je na vebsajtu Međunarodnog suda.

Postupak na suđenju Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu je privremeno prekinut u prošli petak nakon što je poslednji svedok Veća završio svedočenje. Tokom suđenja, koje je počelo 14. septembra 2009. i trajalo 351 pretresni dan, tužilaštvo je pozvalo ukupno 125 svedoka, kao i dva svedoka u postupku pobijanja tvrdnji odbrane, koji su svi lično svedočili. Stanišićeva odbrana je pozvala sedam svedoka, Župljaninova odbrana 10 svedoka, a Pretresno veće je pozvalo tri svedoka. Pretresno veće tek treba da obavesti strane u postupku o roku u kojem treba da podnesu završne pretresne podneske i rasporedu iznošenja završnih reči.

Postupci na suđenjima Radovanu Karadžiću, kao i Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, nastavljaju se ove i naredne sedmice prema rasporedu.

Na suđenju Karadžiću, Veće trenutno sluša svedočenje zaštićenog svedoka  KDZ -122, koji svedoči na zatvorenoj sednici.

Na suđenju Stanišiću i Simatoviću, svedok Goran Opačić, bivši policajac koji je kasnije bio pripadnik Teritorijalne odbrane Srpske Autonomne Oblasti Krajina, trenutno svedoči u Simatovićevu odbranu. Napominjemo da je pretres o tekućim pitanjima zakazan za sredu, 28. mart u 9:00 časova u sudnici II.

Na kraju bih vam skrenula pažnju na to da je Outreach program juče pokrenuo novi regionalni projekat koji ima za cilj da približi rad institucije studentima univerziteta širom bivše Jugoslavije. Prva serija prezentacija se održava ove sedmice u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, nakon čega će narednih sedmica i meseci uslediti serije prezentacija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu.
       

Tužilaštvo:

Nije bio prisutan niko iz Tužilaštva.

Pitanja:
   
Nisu postavljena nikakva pitanja.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu