Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 15. februar 2012.

Datum: 15.02.2012.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Žalbeno veće koje zaseda u predmetu Ante Gotovine i Mladena Markača juče je donelo odluku kojom je odbacilo zahtev i predlog podneska amicus curiae kojeg je 13. januara podnelo 12 stručnjaka za međunarodno humanitarno pravo. Podneskom se zahtevalo da Žalbeno veće razmotri određene zaključke Pretresnog veća u vezi s protivpravnim artiljerijskim napadima tokom operacije Oluja. Ovaj podnesak je dostavljen u skladu s pravilom 74 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda prema kojem, ukoliko to smatra poželjnim za pravilno presuđivanje u predmetu, neko veće može da pozove državu, organizaciju ili osobu, ili da im odobri, da pristupe veću i iznesu stavove o bilo kom pitanju. Zaključujući da podnesak ne bi bio od pomoći u utvrđivanju pitanja u žalbenom postupku, Žalbeno veće je ustanovilo da podnesak ponavlja rad Pretresnog veća i žalbene podneske strana u postupku. Veće je takođe napomenulo da su neka od veštačenja uključena u ovaj zahtev takođe deo dokaznog materijala koji Gotovina želi da uvrsti u žalbeni spis. Konačno, Veće je konstatovalo da se u zahtevu ne obelodanjuje da su dvojica stručnjaka povezani s timom Gotovinine odbrane.

U postupku protiv Zdravka Tolimira, Pretresno veće II juče je naložilo da strane u postupku podnesu svoje završne pretresne podneske do četvrtka, 31. maja 2012. Iznošenje završne reči tužilaštva zakazano je za utorak, 21. avgust 2012, nakon čega će uslediti završna reč odbrane. Zdravko Tolimir, bivši visoki oficir vojske bosanskih Srba, tereti se za genocid, udruživanje radi činjenja genocida, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja počinjenih između jula i novembra 1995. protiv bosanskih Muslimana u Srebrenici i Žepi, istočna Bosna i Hercegovina. Suđenje je počelo u februaru 2010. godine, a tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 17. januara 2012, nakon što je pozvalo ukupno 126 svedoka. Izvođenje dokaza odbrane počelo je 23. januara 2012. Veće trenutno sluša svedočenje poslednjeg svedoka odbrane, Slavka Čulića, koji je bio komandant jedne od brigada 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske tokom perioda na koji se odnosi optužnica. Očekuje se da ovaj svedok završi svedočenje ove sedmice.

Statusna konferencija u postupku protiv Gorana Hadžića biće održana narednog petka popodne u 14:30 časova u sudnici I. Prethodna statusna konferencija u ovom predmetu održana je u četvrtak, 10. novembra 2011.

Na ponovljenom suđenju u predmetu Haradinaj i drugi, pretresi zakazani za ovu i narednu sedmicu su otkazani. Preostao je još jedan svedok tužilaštva i raspored za svedočenje ovog svedoka će biti potvrđen u dogledno vreme.

Postupak na suđenju Radovanu Karadžiću, kao i na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastavljaju se ove i naredne sedmice prema rasporedu.

U predmetu Karadžić, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje Momira Nikolića, bivšeg pomoćnika komandanta za bezbednost i obaveštajne poslove Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske.

Na suđenju Stanišiću i Simatoviću, Veće trenutno sluša svedočenje svedoka Stanišićeve odbrane Osmana Selaka, bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije i Vojske Republike Srpske iz Banjaluke.
                  
Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić iz Kabineta tužioca nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Na pitanje jednog novinara da li je trenutno u toku istraga članova tima odbrane Milana Lukića u vezi s mogućim navodima o nepoštovanju suda, Aleksandar Kontić je objasnio da nije u poziciji da komentariše ovo pitanje.

           

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu