Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 20. januar 2012.

Datum:  20.01.2012.
Vrijeme: 12:00 sati

Sekretarijat i Sudska vijeća: 

Nerma Jelačić, glasnogovornica Sekretarijata i Sudskih vijeća dala je sljedeću izjavu:

Dobar dan,

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u utorak je imenovao sekretara Međunarodnog suda Johna Hockinga za sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Sekretar će biti zadužen za efikasan početak djelovanja Rezidualnog mehanizma i za postepeno i neometano preuzimanje dužnosti od MKSJ-a i sestrinskog suda za Ruandu po okončanju njihovih mandata.

Jučer je održana statusna konferencija u predmetu Ratka Mladića. Tokom pretresa, pretpretresni sudija je potvrdio da je izvođenje uvodnih riječi zakazano za 27. mart i da će se naredne statusne konferencije održati 23. februara i 7. marta.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama:

U postupku za nepoštovanje suda protiv Milana Tupajića Vijeće je danas odobrilo zahtjev odbrane da se početak suđenja odgodi do 3. februara kako bi se odbrana bolje pripremila za suđenje. Odbrana je danas takođe najavila da neće iznositi uvodnu riječ i da neće pozivati svjedoke. Odbrana će svoje argumente iznijeti samo posredstvom dokaza i svjedočenja Tupajića. Odbrana procjenjuje da za to neće trebati više od 2-3 sata, tako da bi jedan dan suđenja trebalo da bude dovoljan. 

Postupak u predmetu protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina odgođen je u srijedu do daljnjeg do donošenja odluke o budućem toku suđenja.
 
Suđenje Zdravku Tolimiru odgođeno je prošlog utorka nakon svjedočenja Dragomira Pećanca, koji je bio posljednji svjedok tužilaštva. Za tužilaštvo je svjedočilo ukupno 126 svjedoka. Iznošenje dokaza odbrane će početi u ponedeljak 23. januara, nakon što se održi konferencija prije izvođenja dokaza odbrane u 14:15 sati u sudnici III.  Očekuje se da će Tolimir pozvati ukupno četiri svjedoka i izvođenje njegovih dokaza bi trebalo da traje oko 36 sati. 

Osim toga, u ponedeljak u 9:00 sati u sudnici I, počeće i suđenje za nepoštovanje suda u postupku protiv Jelene Rašić, bivše članice tima odbrane Milana Lukića koja je optužena za pribavljanje lažnih izjava svjedoka.

U 14:30 sati istog dana u sudnici I, održat će se statusna konferencija u žalbenom postupku protiv Milana i Sredoja Lukića.

U petak u 15:30 sati u sudnici III održat će se statusna konferencija u žalbenom postupku protiv Ante Gotovine i drugih.

Pretresi u postupcima protiv Radovana Karadžića, kao i Jovice Stanišića i Franka Simatovića nastaviće se sljedeće sedmice prema rasporedu.
Suđenje u predmetu Karadžić nastaviće se u utorak u 9:00 sati u sudnici I svjedočenjem Mirsade Malagić.

Suđenje u predmetu Stanišić i Simatović takođe će se nastaviti u utorak u 9:00 sati u sudnici II svjedočenjem Borislava Pelevića.

Želim da podsjetim da novinari koji žele da prisustvuju projekciji dugometražnog dokumentarnog filma u produkciji Outreach programa "Kraj nekažnjivosti, seksualno nasilje pred Tribunalom" treba da kontaktiraju Službu za medije do ponedeljka 23. januara u 17:00 sati kako bi rezervisali mjesto.

Ovaj dokumentarni film prikazuje istorijsku ulogu koju je Međunarodni sud odigrao u krivičnom gonjenju za seksualno nasilje. Projekcija će biti organizovana u prostorijama Humanity House u Haagu u utorak, 31. januara, u 16:00 sati, nakon čega će uslijediti okrugli sto s diskusijom i vrijeme posvećeno pitanjima i odgovorima. Očekuje se da će ovaj događaj trajati do 19:00 sati.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savjetnik tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Upitana da odgovori na navode Srpske radikalne strane Vojislava Šešelja iz Beograda da Šešelj prima pogrešnu terapiju i da Međunarodni sud pokušava da ga ubije, Jelačić je rekla da je primijetila povećan broj spekulativnih izjava koje po ovom pitanju daju mnogi pojedinci i stranke u Srbiji. Jelačić je izjavila da su takve izjave neutemeljene i da Sekretarijat kontinuirano pruža najbolju moguću medicinsku njegu svim pritvorenicima, uključujući Šešelja.

Jelačić je dodala da je u ovom konkretnom predmetu Međunarodni sud otvoren i transparentan u mjeri u kojoj to Pravilnik i ponašanje optuženog dozvoljavaju. Jelačić je istakla da se brzina i konkretni koraci koje je Sekretarijat u tom trenutku poduzeo mogu vidjeti u podnesku o rokovima koji je sekretar podnio Pretresnom vijeću. U vezi s onim što se dogodilo ove sedmice, koraci koje je poduzeo Sekretarijat bili su isključivo preventivne prirode i mjere opreza. Jelačić je potvrdila da je Šešelj prebačen iz Pritvorske jedinice u jednu bolnicu izvan tog kompleksa iz predostrožnosti jer su ljekari željeli da Šešelja pregleda specijalista. Dakle, Šešelj je vrlo brzo prebačen u civilnu bolnicu gdje ga je pregledao specijalista koji je zaključio da je njegovo stanje stabilno i da ne zahtijeva hospitalizaciju. Odmah je vraćen u Pritvorsku jedinicu gdje i dalje dobija terapiju i stalnu njegu kako to njegovo stanje zahtijeva. Nažalost, više informacija o njegovom stanju nije dostupno jer optuženi i dalje odbija da dozvoli Sekretarijatu da objelodanjuje detalje iz njegovog zdravstvenog kartona, što ostavlja prostora za spekulacije koje se mogu vidjeti u medijima.

Na pitanje da li to uključuje i objelodanjivanje informacija Pretresnom vijeću, Jelačić je potvrdila da Sekretarijat ne može da objelodani informacije o zdravstvenom stanju optuženog Pretresnom vijeću u ovom predmetu bez njegovog odobrenja.

Na pitanje kakav je stav Međunarodnog suda povodom odbijanja Francuske da izvrši nalog za hapšenje Florence Hartmann koji je izdao Međunarodni sud, Jelačić je odgovorila da Međunarodni sud nije zauzeo nikakav stav. Vijeće nadležno za ovaj predmet će biti to koje će razmotriti podneske vlade Francuske i odlučiti o daljnjim koracima.
     

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu