Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 21. mart 2012.

Datum: 21.03.2012
Vreme: 12:00

Sekretarijat i Sudska veća:

Martin Petrov, šef Kabineta sekretara Suda, dao je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Iznošenje završnih reči na suđenju Vojislavu Šešelju juče je završeno i Pretresno veće se povuklo kako bi donelo presudu. Ovaj predmet je trajao ukupno 175 pretresnih dana. Tužilaštvo je pozvalo 71 svedoka, a njih 10 je pozvalo Veće. Tokom suđenja u spis je uvršteno više od 1.000 dokaznih predmeta. Datum i vreme izricanja presude će biti naknadno objavljeni.

Pretresno veće je prošle srede odobrilo zahtev tužilaštva za odobrenje da izmeni Prvu izmenjenu optužnicu u postupku protiv Gorana Hadžića i naložilo da nova optužnica bude podnesena do sutra. Izmenjena optužnica će biti dostupna na našem vebsajtu kada bude zavedena.

U predmetu koji se zbog nepoštovanja suda vodi protiv Jelene Rašić, tužilaštvo je prošlog petka podnelo žalbeni podnesak na Presudu, koji je dostupan na internetu. Odbrana je podnela najavu žalbe u ponedeljak, 19. marta. U skladu s Pravilnikom Međunarodnog suda, odbrana ima 15 dana od podnošenja najave žalbe da podnese žalbeni podnesak. Jelena Rašić, bivši referent za predmet tima odbrane Milana Lukića, osuđena je  7. februara 2012. na 12 meseci zatvora zbog nepoštovanja Međunarodnog suda zbog toga što je je svesno i hotimično omela sprovođenje pravde tako što je od Zuhdije Tabakovića iz Višegrada pribavila potpisanu lažnu izjavu u zamenu za 1.000 evra u gotovini.

Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama:

Statusna konferencija u postupku prrotiv Ratka Mladića biće održana u četvrtak, 29. marta u 9:00 časova u sudnici III.

Postupci na suđenjima Radovanu Karadžiću, kao i Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, nastavljaju se ove i naredne sedmice prema rasporedu.

Na suđenju Karadžiću, Veće trenutno sluša svedočenje Thomasa Parsonsa, direktora Forenzike pri Međunarodnoj komisiji za nestala lica.

Na suđenju Stanišiću i Simatoviću Veće trenutno sluša svedočenj Davida Brownea, eksperta za dokumente, koji se pojavljuje kao veštak u korist Stanišićeve odbrane. Skrećemo vam pažnju na to da je sednica o tekućim pitanjima u ovom predmetu zakazana za sledeću sredu, 28. mart u 9:00 časova u sudnici II.

Želeo bih da zavšim s kratkom informacijom o aktivnostima Outreach programa Međunarodnog suda:

Outreach program je danas započeo seriju univerzitetskih prezentacija u Hrvatskoj u sklopu svog regionalnog projekta približavanja rada Suda studentima širom bivše Jugoslavije. Ukupno tri predavanja će biti održana na Fakultetu političkih nauka i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Ova predavanja su usledila nakon slične serije predavanja koja je održana na četiri univerziteta u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Ovaj projekat će biti nastavljen narednih meseci na univerzitetima širom Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova.

Outreach program je juče ugostio grupu od 12 studenata sa univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu koji su u dvodnevnoj studijskoj poseti Međunarodnom sudu. Studenti će se u sklopu posete sastati s tužiocem Sergeom Brammertzom, sudijom Christophom Flϋggeom, sudijom Stefanom Trechselom i drugim visokim zvaničnicima Sekretarijata, Tužilaštva i odbrane, kako bi saznali više o radu Međunarodnog suda, njegovim dostignućima i sudskoj praksi. Ova poseta je organizovana u saradnji s Misijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:
   
Jedan novinar je pitao da li je istina da Vojislav Šešelj nije pozvao nijednog svedoka odbrane. Petrov je potvrdio da je ovo tačno.

Jedan novinar je pitao da li će sudija Howard Morrison, koji je nedavno položio zakletvu kao sudija Međunarodnog krivičnog suda,  nastaviti da zaseda u predmetu Karadžić. Petrov je potvrdio da će sudija Morrison nastaviti da zaseda na suđenju Karadžiću dok se suđenje ne završi i da neće preuzimati nikakve pravosudni rad na MKS tokom ovog perioda.

Upitan o trenutnim procenama dužine trajanja suđenja Karadžiću, Aleksandar Kontić je potvrdio da će, prema trenutnim procenama, izvođenje dokaza tužilaštva biti završeno do kraja aprila. Upitan da li bi to predstavljalo rekord, Kontić je izjavio da veruje da je tužilaštvo završilo izvođenje svojih dokaza u nekim drugim predmetima u kraćem roku. Martin Petrov je ponovio rešenost Međunarodnog suda da završi preostala suđenja što je ekspeditivnije moguće. 

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu