Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 23. novembar 2011.

Datum:  23.11.2011
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Očekuje se da deo suđenja Radovanu Karadžiću koji se odnosi na Srebrenicu počne danas svedočenjem zaštićenog svedoka KDZ039 koji će svedočiti o bekstvu njega i njegove porodice u bazu Ujedinjenih nacija u Potočarima nakon preuzimanja kontrole nad Srebrenicom u julu 1995. godine. On će svedočiti o pogubljenjima koja su izvršena u Bratuncu, gde je bio zatočen, i o tome kako je je preživeo masovno pogubljenje u Orahovcu. Njegovo svedočenje će početi nakon završetka svedočenja zaštićenog svedoka KDZ456 i vojnog veštaka Ewana Browna, čime će se okončati deo suđenja u vezi s opštinama.

Pretresno veće je juče odbacilo zahtev Radovana Karadžića za privremeni prekid suđenja u trajanju od jednog meseca pre početka dela suđenja koje se odnosi na Srebrenicu. Veće je, između ostalog, ustanovilo da je tužilaštvo optuženom oblelodanilo većinu dokaza u vezi sa Srebrenicom pre skoro godinu dana. Veće je sa žaljenjem zaključilo da Karadžić nastavlja da pokreće pitanje ograničenih resursa kao prepreku za nastavak njegove pripreme za suđenje i naglasilo da, kao optuženom koji se sam zastupa, na njemu leži teret vođenja sopstvene odbrane i resursa koji su mu na raspolaganju. Veće je istaklo da su on i njegov tim imali dovoljno vremena da se organizuju i da odrede prioritete i pregledaju relevantne delove materijala koji im je obelodanilo tužilaštvo. Veće je, međutim, iskoristilo ovu priliku da podseti tužilaštvo na njegovu obavezu da optuženom što pre dostavi sav relevantni materijal u vezi s preostalim svedocima.

Na suđenju Stanišiću i Župljaninu Pretresno veće je prošlog petka odobrilo zahtev Miće Stanišića za privremeno puštanje na slobodu tokom zimske sudske pauze od 19. decembra do 9. januara 2012, nakon što je utvrdilo da nema opasnosti od njegovog bekstva i da on ne predstavlja opasnost po svedoke i žrtve. Postupak u ovom predmetu će biti nastavljen u ponedeljak, 5. decembra, u 9:00 časova u sudnici III svedočenjem jednog od preostalih svedoka koji svedoče u korist Stojana Župljanina.

Početak suđenja Jeleni Rašić u postupku zbog nepoštovanja suda odgođen je do ponedeljka, 23. januara 2012. godine. Rašić, bivša članica tima odbrane Milana Lukića tereti se po pet tačaka za nepoštovanje Međunarodnog suda. U optužnici se navodi da je u oktobru 2008. godine Rašić svesno i hotimično ometala sprovođenje pravde tako što je od Zuhdije Tabakovića iz Višegrada dobila potpisanu lažnu izjavu u zamenu za 1.000 evra u gotovini. Optužnica protiv Jelene Rašić podneta je na poverljivoj osnovi 9. jula 2010. godine, a obelodanjena je 22. septembra 2010. godine. Rašić je prebačena u sedište Međunarodnog suda 20. septembra 2010, a tokom svog prvog stupanja pred sud 22. septembra 2010. izjasnila se da nije kriva ni po jednoj od pet tačaka za nepoštovanje suda. Jeleni Rašić je 12. novembra 2010. odobreno privremeno puštanje na slobodu do početka suđenja. Ona mora da se vrati u Pritvorsku jednicu do petka, 20. januara 2012.

Suđenje Dragomiru Pećancu u postupku zbog nepoštovanja suda počeće sledećeg ponedeljka u 15:15 časova u sudnici III. Prethidiće mu pretpretresna konferencija koja će biti održana od 11:00 do 13:45 časova. Pećanac, bivši oficir za bezbednost i obaveštajne poslove pri Generalštabu  Vojske Republike Srpske, optužen je za nepoštovanje Međunarodnog suda zbog toga što nije postupio po obavezujućem nalogu subpoena, kojim mu je naloženo da svedoči u predmetu protiv Zdravka Tolimira, ili pokazao dobar razlog zašto to nije mogao uraditi. Prilikom ponovnog prvog stupanja pred sud, održanog 19. oktobra 2011, Pećanac se izjasnio da nije kriv.

Postupci u predmetima Haradinaj i drugi i Stanišić i Simatović biće nastavljeni sledeće sedmice prema rasporedu.

Na ponovnom suđenju u predmetu Haradinaj i drugi, Veće će danas popodne nastaviti da sluša svedočenje svedoka 81, bivšeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova koji svedoči od 21. novembra.

U postupku na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću sledećeg četvrtka u 9:00 u sudnici II biće održana administrativna sednica na kojoj će se raspravljati o pitanjima u vezi s vođenjem postupka.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Upitana da li se očekuje da svedočenje prvog svedoka za Srebrenicu u predmetu protiv Karadžić počne danas popodne, Jelačić je izjavila da bi svedok mogao početi sa svedočenjem danas popodne, sutra ili sledeće sedmice u zavisnosti od toga kako se budu odvijali događaji u sudnici. Upitan da li je kašnjenje uzrokovano kašnjenjem unakrsnog ispitivanja, nepojavljivanjem svedoka ili tehničkim problemima, Swinnen je odgovorio da je to uobičajeno kašnjenje do koga dolazi u ispitivanju i unakrsnom ispitivanju svedoka u sudnici. Objasnio je da kašnjenje nije uzrokovano nepojavljivanjem svedoka niti tehničkim problemima.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu