Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 25. januar 2012.

Datum:  25.01.2012 
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Odmah ću preći na najnovije informacije u vezi s aktuelnim predmetima pred Međunarodnim sudom.
   
U žalbenom postupku protiv Milana i Sredoja Lukića, sudija Gűney je na statusnoj konferenciji održanoj u ponedeljak najavio nameru Žalbenog veća da izrekne presudu po žalbi pre letnje sudske pauze koja počinje 23. jula.

Takođe u ponedeljak, počelo je iznošenje dokaza odbrane na suđenju Zdravku Tolimiru. Tolimir, koji se brani sam, pozva će ukupno četiri svedoka i iskoristiće 36 časova za njihovo glavno ispitivanje. Veće trenutno sluša svedočenje prvog svedoka odbrane, Slavka Kralja, koji je bio oficir u Odeljenju za civilne poslove i saradnju s međunarodnim organizacijama Glavnog štaba Vojske Republike Srpske tokom relevantnog perioda.

Postupak na ovom suđenju, kao i na suđenjima Radovanu Karadžiću, te Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastavlja se ove i sledeće sedmice prema planu.
   
Na suđenju Radovanu Karadžiću, Veće trenutno suša svedočenje Tomasza Blaszczyka, istražitelja Tužilaštva koji svedoči o filmu o događajima u Srebrenici koji je snimio Zoran Petrović-Piroćanac.

Na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, Veće trenutno sluša svedočenje Borisava Pelevića, bivšeg pripadnika Srpske dobrovoljačke garde.

Sledeće, podsećanje da će statusna konferencija u žalbenom postupku protiv Ante Gotovine i Mladena Markača biti održana u četvrtak, 26. januara u 15:30 časova u sudnici  III.

Konačno, u suđenju Vojislavu Šešelju, na administrativnom pretresu koji će biti održan 7. februara u 14:30 časova u sudnici III, diskutovaće se o pitanjima u vezi sa zdravljem optuženog.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilaštvo pozdravlja hapšenje Radovana Stankovića koje je izvršeno 21. januara 2012. u Foči, Bosna i Hercegovina. Hapšenje Stankovića je značajno za žrtve teških zločina za koje je osuđen. Nadamo se da ovo hapšenje odslikava povećanje spremnosti vlasti Bosne i Hercegovine da podrže proces privođenja pravdi odgovornih ta teške zločine počinjene na njihovoj teritoriji početkom 90-tih godina XX veka.

Protiv Stankovića, bivšeg pripadnika srpskih paravojnih snaga, optužnica pred MKSJ je podignuta za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, uključujući silovanje, počinjene u  Foči, Bosna i Hercegovina, tokom 1992. godine. U skladu s pravilom 11bis, on je prebačen u Bosnu i Hercegovinu u septembru 2005. godine, gde je proglašen krivim i osuđen na 20 godina zatvora, ali je pobegao iz zatvora u Foči u maju 2007. godine.

Tokom protekle četiri godine tužilaštvo je stalno zahtevalo njegovo hapšenje. U poslednjem izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Tužilaštvo je naglasilo važnost hapšenja Stankovića, koje je ostalo presudni izazov za Bosnu i Hercegovinu i druge država na prostoru bivše Jugoslavije.

Pitanja:

Jedan novinar je postavio pitanje u vezi s tvrdnjama partije Vojislava Šešelja da je dobijao neadekvatan medicinski tretman i pogrešnu terapiju u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija i da su to potvrdili lekari u civilnoj bolnici u kojoj je nedavno boravio. Jelačić je izjavila da je tokom protekle sedmice u medijima bilo mnoštvo netačnih izjava u vezi sa zdravstvenim stanjem Vojislava Šešelja. Jelačić je još jednom ponovila da dva Šešeljeva prebacivanja u civilnu bolnicu nisu povezana bilo s kakvim hitnim slučajem već su bila preventivna mera. U oba slučaja, Šešelj je vraćen u Pritvorsku jedinicu u roku od nekoliko časova, što bi značilo da su lekari zaključili da hospitalizacija nije bila potrebna. Jelačić je naglasila da je obaveza Međunarodnog suda da poštuje osnovna ljudska prava svakog optuženog, što uključuje njihovo pravo na privatnost u vezi s podacima o njihovom zdravstvenom stanju. Šešelj nastavlja da Međunarodnom sudu odbija pristup podacima o njegovom medicinskom tretmanu, ali dostupne informacije ukazuju na to da su izjave date u Beogradu u vezi s tretmanom netačne.

Jedan novinar je upitao da li je Sekretarijat doneo odluku po Šešeljevom zahtevu da ga pregledaju lekari iz Srbije. Jelačić je potvrdila da je ovaj zahtev odobren u skladu s pravilom 31 Pravilnika o pritvoru Međunarodnog suda i da je optuženi sinoć o tome obavešten. Upitana da li može da potvrdi da je jedan lekar sa ovog spiska ginekolog, Jelačić je izjavila da nije u mogućnosti da obelodani imena lekara, ali je potvrdila da je odobrenje dato za sva četiri lekara sa spiska koji je optuženi podneo. Jelačić je naglasila da je netačno da je došlo do kašnjenja u procesu odobravanja zahteva optuženog. Prema odredbama pravila 31, samo optuženi može zahtevati pregled lekara specijalista po svom izboru u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija. Sekretarijat je prvobitno primio zahtev za posetu lekara specijalista koji su podnela treća lica. Taj zahtev je prosleđen optuženom i nakon njegove potvrde da on želi takvu posetu navedenih lekara, zahtev je odobren. Jelačić je u nastavku naglasila da takve posete lekara specijalista prema odredbama pravila 31 mogu uključivati samo određene aktivnosti koje se sastoje od konsultacija s pritvorenikom, neinvazivnih fizičkih pregleda poput merenja krvnog pritiska i preslušavanja rada srca i pluća, pregleda sadržaja medicinskog kartona pritvorenika ukoliko pritvorenik za to da odobrenje i pružanja specijalističkog mišljenja pritvoreniku i lekaru Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija.

Jedan novinar je pitao da li je dobijen odgovor od pukovnika Ruttena nakon što je 10. januara sudija Kwon poslao pismo u vezi s predajom beležaka koje je pukovnik Ruttena napravio tokom svog boravka u Srebrenici. Jelačić je potvrdila da Sekretarijat još uvek nije dobio odgovor.
 
     

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu