Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 27. septembar 2011.

Datum: 27.09.2011.
Vreme: 12:00 časova
 

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Odmah ću se osvrnuti na događaje u sudnicama: 
  
Na suđenju u predmetu Haradinaj i drugi, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje Svedoka 77, koje se tiče aktivnosti Oružanih snaga Republike Kosovo (FARK) tokom perioda na koji se odnosi optužnica. Suđenje se nastavlja prema rasporedu ove i sledeće sedmice.

Postupak na suđenju Radovanu Karadžiću nastaviće se danas u 14:15 časova u sudnici I na zatvorenoj sednici svedočenjem zaštićenog svedoka KDZ192. Suđenje se nastavlja prema rasporedu ove i sledeće sedmice.

Statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Ante Gotovina i Mladen Markač  biće održana sutra u 15:30 časova u sudnici III.

Što se tiče rasporeda u sudnicama sledeće sedmice, on je kako sledi:

Suđenje u predmetu Jovica Stanišić i Franko Simatović biće nastavljeno u utorak, 4. oktobra u 14:15 časova u sudnici II, nakon prekida koji je zahtevala Stanišićeva odbrana kako bi se pripremili za izvođenje svojih dokaza.

Statusna konferencija će biti održana u žalbenom postupku u predmetu Vujadin Popović i drugi takođe sledećag utorka u 11:00 časova u sudnici III.

Takođe u sudnici III sledeće sedmice će se održati statusna konferencija u predmetu Ratko Mladić u četvrtak, 6. oktobra u 14:30 časova.

Na kraju, podsećanje da je suđenje u predmetu Mićo Stanišić i Stojan Župljanin trenutno privremeno prekinuto i da će se nastaviti u ponedeljak, 10. oktobra u 9:00 časova u sudnici III.

Zaključiću svoje obraćanje informacijama o Outreach programu Međunarodnog suda. Međunarodni sud je danas poželeo dobrodošlicu grupi stručnjaka za podršku svedocima iz Hrvatske koji su došli u jednodnevnu studijsku posetu. Ova poseta je organizovana u sklopu kontinuiranih napora Međunarodnog suda da ojača saradnju i razmenu znanja među predstavnicima pravosuđa u bivšoj Jugoslaviji. Posetioci će se sastati sa svojim kolegama iz Službe za podršku žrtvama i svedocima Međunarodnog suda, čije je osnivanje predstavljalo pionirski poduhvat, i razgovarati o temama poput toga kako raditi sa teško traumatizovanim svedocima. Ova poseta je organizovana u saradnji s Evropskom komisijom putem njenog Instrumenta za tehničku pomoć i razmenu informacija.

Tužilaštvo:

Tužilaštvo nije dostavilo nikakvu izjavu.

Pitanja:

U vezi s postupkom za nepoštovanje suda protiv Florence Hartmann, jedan novinar je pitao da li može biti potvrđeno da su prva ili druga rata novčane kazne Hartmannovoj koju je izreklo Pretresno veće nakon presuda uplaćene, s obzirom da su rokovi za ove uplate istekli. Jelačićeva je potvrdila da nikakve uplate nisu pristigle do danas i da će sekretar Suda verovatno u toku današnjeg dana Žalbenom veću u ovom predmetu dostaviti podnesak o ovome. Žalbeno veće će odlučiti o daljim koracima.

U vezi s postupkom za nepoštovanje suda protiv Shefqeta Kabashija, jedan novinar je pitao da li je Pretresno veće dobilo bilo kakve informacije od Tužilaštva u vezi s njihovom istragom o tome da li postoji osnova za podizanje nove optužnice za nepoštovanje suda protiv Kabashija, s obzirom da je Pretresno veće dalo rok do 16. septembra. Jelačićeva je objasnila da se takve istrage vrše na poverljivoj osnovi i da će se njihov ishod smatrati poverljivim dok ne bude donesena odluka o podizanju nove optužnice. S obzirom na ovaj poverljivi status, u ovom trenutku nije moguće potvrditi nikakve detalje.

Osvrćući se na kraju na pitanje dobijeno od jednog novinara iz Nemačke u sklopu interaktivne sedmične konferencije za štampu, Nerma Jelačić je upitana kada se očekuje odluka o tome da li će predmet Mladić biti podeljen na dva odvojena suđenja. Pitanje se odnosi na podnesak koji je Tužilaštvo podnelo 16. avgusta zahtevajući da se razdvoji optužnica protiv Mladića i vode dva odvojena suđenja. Odbrana se usprotivila tom zahtevu.

Jelačićeva je potvrdila da Pretpretresno veće još uvek nije donelo nikakvu odluku po tom pitanju. Ona je objasnila da ne postoje nikakvi rokovi koje propisuje Pravilnik o postupku i dokazima Međunarodnog suda za donošenje odluke po takvim zahtevima. Pretresno veće trenutno razmatra zahtev i odgovore i replike i doneće svoju odluku što je pre moguće. Na statusnoj konferenciji u ovom predmetu održanoj 25. avgusta, sudija Orie je izjavio da nerešeni status odluke po ovom zahtevu ne bi trebalo da utiče na pripremu strana u postupku za samo suđenje. U skladu s tim, obe strane u postupku su aktivno učestvovale u pretpretresnim aktivnostima koje se odvijaju van sudnica. Više informacija će biti poznato na statusnoj konferenciji zakazanoj za 6. oktobar.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu