Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 7. decembar 2011.

Datum:  7.12.2011
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Martin Petrov, šef Kabineta sekretara Suda, dao je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Predsednik MKSJ, sudija Theodor Meron, obratiće se Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas u 15:00 časova po lokalnom vremenu u Njujorku – što je 21:00 časova u Hagu – kako bi podneo izveštaj o radu Međunarodnog suda i napretku učinjenom ka ispunjenju njegovog mandata. Neposredno nakon predsednikovog obraćanja uslediće obraćanje tužioca Međunarodnog suda. Saopštenja za javnost i primerci govora predsednika i tužioca biće izdati nakon toga.

Delegacija Međunarodnog komiteta Crvenog krsta prošle sedmice je završila svoju redovnu inspekciju Pritvorske jedinice Međunarodnog suda. MKCK je međunarodno priznat zbog svog nezavisnog rada na nadgledanju uslova pritvora širom sveta kako bi se obezbedilo da se pritvorenici tretiraju u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima pritvora. MKCK posećuje Pritvorsku jedinicu jednom godišnje od 1995. godine. Međunarodni sud se ponosi visokim standardima uslova pritvora koje pruža svojim pritvorenicima i svojim kontinuiranim naporima da obezbedi da se svi pritvorenici tretiraju u skladu s najvišim međunarodnim standardima pritvora.

Prošlog petka, Pretresno veće u predmetu Mladić usvojilo je predlog tužilaštva da ograniči izvođenje svojih dokaza na izbor od 106 krivičnih dela, umesto 196 prvobitno predviđenih dela, i da smanji broj opština u optužnici sa 23 na 15. Veće je prihvatilo taj predlog tužilaštva u interesu pravičnog i ekspeditivnog suđenja i naložilo da izmenjena i dopunjena optužnica bude podnesena u roku od dve sedmice od dana donošenja te odluke. Ponovno prvo stupanje održaće se sutra u 16:00 časova u sudnici I, tokom kojeg će od optuženog biti zatraženo da se izjasni o optužbama u Trećoj izmenjenoj i dopunjenoj optužnici, u kojoj su dodati zločini počinjeni u selu Bišina u istočnoj Bosni i Hercegovini, u julu 1995. godine. Nakon ovoga će uslediti statusna konferencija.

U predmetu protiv Vojislava Šešelja, sekretar je obavestio predsednika Međunarodnog suda o svojoj odluci da nastavi nadgledanje Šešeljeve privilegovane komunikacije. Optuženi je od predsednika zatražio da razmotri prvobitnu odluku sekretara da u skladu s pravilom 65(B) Pravilnika o pritvoru nadgleda sve komunikacije s njegovim pravnim savetnicima.

Osvrnuću se na predstojeći raspored u sudnicama, a želeo bih da naglasim dva datuma sledeće godine:

Konferencija pre izvođenja dokaza odbrane u predmetu Tolimir biće održana u ponedeljak, 9. januara u 14:15 časova u sudnici III. Datum početka izvođenja dokaza odbrane još uvek nije potvrđen, jer se čeka na odluku Veća po zahtevu optuženog da se početak izvođenja dokaza odbrane zakaže za period nakon 20. januara 2012. godine. Tolimir je najavio da neće iznositi uvodno izlaganje i da će pozvati četiri svedoka koji će svedočiti u njegovu korist. To je navelo Veće da proceni da će se izvođenje dokaza odbrane završiti u martu 2012. Svi datumi tek treba da budu potvrđeni.

Statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Šainović i drugi biće održana u četvrtak, 19. januara u 15:00 časova u sudnici III.

U žalbenom postupku u predmetu protiv Milana i Sredoja Lukića, statusna konferencija će biti održana u ponedeljak, 23. januara u 14:30 časova u sudnici III.

U postupku protiv Gorana Hadžića, Pretpretresno veće prošle sedmice je najavilo da će sledeća statusna konferencija biti održana u petak, 17. februara u 14:30 časova u sudnici I.

Osvrnuću se na raspored za ostatak ove sedmice i sledeću sedmicu:

Na suđenju Radovanu Karadžiću, postupak je bio privremeno prekinut ove sedmice zbog bolesti optuženog. Predviđeno je da se suđenje nastavi sutra u 09:00 časova u sudnici I, svedočenjem Andrása Riedlmayer, veštaka koji će svedočiti o uništavanju kulturnog nasleđa u Bosni i Hercegovini.

Na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, Veće trenutno sluša svedočenje Manojla Milovanovića, bivšeg načelnika Generalštaba VRS, kojeg je Stanišićeva odbrana pozvala na dodatno unakrsno ispitivanje o pitanjima u vezi s Mladićevim dnevnicima i audio zapisima.

I na kraju, na suđenju Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, zaštićeni svedok odbrane SZ-007 svedoči na zatvorenoj sednici.

Tužilaštvo:

Na konferenciji za štampu nije bilo predstavnika Tužilaštva.

Pitanja:

Jedan novinar je istakao da je prošlo skoro mesec dana otkako je Žalbeno veće izdalo nalog za hapšenje Florence Hartmann, osuđene za nepoštovanje Međunarodnog suda. Upitan da li je Međunarodni sud dobio bilo kakve informacije od holandskih ili francuskih vlasti u vezi s nalogom za hapšenje, Petrov je odgovorio da koliko on zna, Međunarodni sud još uvek nije dobio nikakvo obaveštenje s tim u vezi. Petrov je dodao da je na francuskim vlastima u ovom momentu da izvrše nalog Žalbenog veća.

Upitan da li će predsednik Međunarodnog suda prijaviti ovo neizvršenje kada se bude obraćao Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas u Njujorku, Petrov je odgovorio da ne može da govori u ime predsednika o nečemu što je u suštini sudsko pitanje i da nije siguran da li se situacija u ovom momentu može okvalifikovati kao neizvršenje naloga. Petrov je rekao da jednostavno nije upoznat s bilo kakvim merama koje su francuske ili, što se toga tiče, bilo koje druge nacionalne vlasti, preduzele u vezi s nalogom za hapšenje. Zaključio je da bi bilo kakve izjave u tom smislu bile spekulativne.

Upitan da li je zakazan datum izricanja presude Pećancu u postupku zbog nepoštovanja suda, Petrov je odgovorio da nije siguran da li postoji provizorni datum izricanja presude ali da će proveriti i obavestiti tog novinara.

U vezi s pitanjima dobijenim u sklopu interaktivne sedmične konferencije za štampu, Martin Petrov je odgovorio na sledeće pitanje:

Upitan kada se očekuje da će postupak na suđenju Vojislavu Šešelju biti okončan, Petrov je odgovorio da je iznošenje završnih reči u tom predmetu zakazano  za sedmicu koja počinje 5. marta 2012. Veće je stranama u postupku dodelilo po 10 časova za iznošenje svojih završnih reči. Završni pretresni podnesci treba da budu dostavljeni do 5. februara 2012, i biće dostupni na stranici koja se odnosi na predmet Šešelj.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu