Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 9. novembar 2011.

                                     
Datum: 9.11.2011.
Vrijeme: 12:00 sati

Sekretarijat i Sudska vijeća:

Nerma Jelačić, glasnogovornica Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sljedeću izjavu:

Dobar dan,

U žalbenom postupku u predmetu Momčila Perišića, optuženi je juče dostavio najavu žalbe na presudu Pretresnog vijeća koja je donesena 6. septembra 2011. Perišić, bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, osuđen je na kaznu od 27 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje ubistava, nehumanih djela, progona na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi i napada na civile u Sarajevu i Srebrenici. Takođe je proglašen krivim za propust da kazni svoje podređene za krivična djela ubistva, napada na civile i ozljeđivanja i ranjavanja civila tokom raketnog napada na Zagreb 2. i 3. maja 1995. Perišić je jednoglasno oslobođen krivice po optužbama za pomaganje i podržavanje istrebljivanja kao zločina protiv čovječnosti u Srebrenici i komandnu odgovornost u vezi sa zločinima u Sarajevu i Srebrenici. To je prva presuda koju je Međunarodni sud donio u predmetu protiv nekog zvaničnika Savezne Republike Jugoslavije za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.

Prošlog petka, Vojislav Šešelj je po drugi put odbio da se izjasni o krivici u trećem postupku za nepoštovanje Međunarodnog suda koji se protiv njega vodi. Optuženi je ustvrdio da je odlukom Sekretara da nadzire njegovu komunikaciju sa svojim pravnim saradnicima ostao bez pravne pomoći. Odluka Sekretara uslijedila je nakon što je utvrdio da postoje razumni osnovi za vjerovanje da Šešelj zloupotrebljava mogućnost nenadzirane komunikacije koja mu je na raspolaganju za kontakte sa svojim pravnim saradnicima kako bi omogućio objelodanjivanje povjerljivih informacija na svom websiteu, kršeći time sudske naloge. Što se tiče tvrdnji optuženog, ponoviću da je Šešelj u mogućnosti da nastavi komunikaciju sa svojim odobrenim pravnim savjetnicima tokom posjeta, telefonskih razgovora i putem prepiske, ali da će takva komunikacija biti pod nadzorom. Ova je odluka donesena u skladu s Pravilnikom o pritvoru Međunarodnog suda, a takođe je u skladu s međunarodnim standardima. Sekretar će odluku ponovno razmotriti nakon perioda od 30 dana. Šešelj ima pravo ulaganja žalbe na tu odluku predsjedniku Međunarodnog suda. I na kraju, što se tiče trećeg predmeta za nepoštovanje suda protiv istog optuženog, Šešelj ima deset dana od ponovnog prvog pojavljivanja pred sudom da se izjasni o krivici. Nalog o rasporedu u vezi s tim pitanjem još nije dostavljen.

Pređimo sada na raspored rada sudnica:

Suđenja Radovanu Karadžiću, Mići Stanišići i Stojanu Župljaninu, kao i suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastaviće se prema rasporedu ove i sljedeće sedmice.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Pretresno vijeće sluša iskaz Eda Vulliamya, novinara britanskog dnevnog lista The Guardian koji je bio reporter u bivšoj Jugoslaviji za vrijeme rata.

Na suđenju Stanišiću i Župljaninu, Pretresno vijeće sluša iskaz zaštićenog svjedoka koji je u periodu relevantnom za optužnicu radio u Službi državne bezbjednosti Republike Srpske.
       
U Suđenju Stanišiću i Simatoviću, Pretresno vijeće sluša iskaz svjedoka Vlade Dragičevića, nekadašnjeg zvaničnika Službe državne bezbednosti Srbije i bliskog saradnika Jovice Stanišića, čije se svjedočenje tiče svih tačaka optužnice. Osim toga, u istom će predmetu, u 15:00 sati 21. novembra u sudnici III biti održan pretres po pravilu 54bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Riječ je o pravilu koje se tiče naloga upućenih državama u svrhu dostavljanja dokumenata. Pretres se održava u vezi sa zahtjevima koje je odbrane Jovice Stanišića i Franka Simatovića dostavile Pretresnom vijeću 25. oktobra 2011, odnosno 30. maja 2011, tražeći da se u skladu s pomenutim pravilom izda obavezujući nalog Srbiji da dostavi dokumente. Prema tvrdnjama odbrana obojice optuženih, Srbija je propustila da im dostavi cijeli niz dokumenata koje su zatražili. Predstavnici vlade Srbije su pozvani da prisustvuju pretresu na kojem će Vijeće saslušati usmenu argumentaciju strana u postupku i Srbije o zahtjevima koje su dostavili timovi odbrane.
 
Također u vezi sa suđenjem Stanišiću i Simatoviću, odbrana Stanišića ima još pet preostalih svjedoka, od kojih će dva biti pozvana nakon početka izvođenja dokaza odbrane Franka Simatovića. Odbrana Simatovića upućena je da se pripremi za pozivanje svog prvog svjedoka kasnije ovoga mjeseca. Sjednica za rješavanje administrativnih pitanja provizorno je zakazana za četvrtak, 24. novembra 2011., kada će se razgovarati o daljem rasporedu rada u predmetu.

Sutra u 15:00 sati u sudnici III biće održana statusna konferencija u predmetu protiv Gorana Hadžića.

Također sutra, u 16:00 sati u sudnici I, biće održano ponovno prvo pojavljivanje pred sudom u predmetu Ratka Mladića kako bi se optuženom pružila mogućnost da se izjasni o krivici u odnosu na treću izmijenjenu optužnicu, kojom su optužbama dodani zločini počinjeni u selu Bišina u istočnoj Bosni i Hercegovini u julu  1995. Nakon ponovnog prvog pojavljivanja pred sudom uslijediće statusna konferencija.

I na kraju, sljedećeg utorka i srijede, 15. i 16. novembra, Međunarodni sud održava dvodnevnu konferenciju o ‘Globalnom nasljeđu MKSJ’. Na njoj će se okupiti istaknuti akademski radnici, međunarodne sudije i pravnici, predstavnici država, zvaničnici UN-a i predstavnici civilnog društva kako bi zajedno istražili uticaj rada Međunarodnog suda na međunarodno humanitarno pravo i međunarodni krivični postupak, kao i potencijal sudske prakse tog suda za dalje oblikovanje globalne pravde i unapređivanje ljudskih prava. Sve radne sjednice na konferenciji biće otvorene za novinare. Novinari koji žele da prisustvuju treba da se akredituju preko websitea MKSJ.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Na pitanje hoće li Tužilaštvo ulagati žalbu na presudu u predmetu protiv Momčila Perišića, Kontić je odgovorio da je nakon pažljivog razmatranja presude Pretresnog vijeća Tužilaštvo odlučilo da ne podnese najavu žalbe na presudu. Tužilaštvo je veoma pažljivo razmotrilo presudu Pretresnog vijeća. Imajući na umu visok standard preispitavanja u postupku po žalbi prema statutu MKSJ-a, posebno kada je riječ o činjenicama utvrđenim tokom pretresnog postupka, Tužilaštvo je donijelo odluku da ne ulaže žalbu. Kontić je dodao da će, s obzirom na to da je odbrana dostavila najavu žalbe, Tužilaštvo čekati dok odbrana ne dostavi Žalbeni podnesak, i tada dostaviti svoj odgovor.

Na zahtjev da potvrdi hoće li tim srpskih doktora doći u posjetu Ratku Mladiću, kao što je jučer objavljeno u jednom sarajevskom dnevnom listu, Nerma Jelačić je prvo naglasila da svi optuženi, uključujući i Ratka Mladića, imaju pravo da zatraže posjetu specijalista po svom izboru. Međunarodni sud odobrava takve zahtjeve u skladu s Pravilnikom o pritvoru, i u ranijim prilikama mnogi od njih već su bili odobreni. Dodala je da je Sekretarijat već neko vrijeme u kontaktu s optuženim, odbranom i vlastima države o kojoj je riječ, naglašavajući jasno spremnost da omogući takav posjet, kao i da ga odobri u skladu s Pravilnikom. Dogovoreni su dani kada će se ta posjeta obaviti. Jelačić je dodala da, kao ni ranije, ne može govoriti o pojedinostima posjete, niti kakvi će biti rezultati pregleda, ali je potvrdila da će tim doktora iz Srbije posjetiti Pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda tokom sljedeće sedmice. Jelačić je naglasila da to neće biti prvi put da je neki doktor ili specijalista bio u Pritvorskoj jedinici kako bi pregledao osobu optuženu pred Međunarodnim sudom, niti je to prvi put da doktori iz bivše Jugoslavije  pregledaju optuženog iz Pritvorske jedinice Međunarodnog suda.
   
Prelazeći na pitanja primljena u sklopu interaktivne konferencije za štampu, “Pitajte Međunarodni sud”, Nerma Jelačić je odgovorila na sljedeće pitanje:

Odgovarajući na zahtjev da iznese ažurirano stanje u vezi sa završetkom rada Međunarodnog suda, Jelačić je rekla da se Međunarodni sud u svom radu i dalje rukovodi posljednjim izvještajem o Strategiji okončanja rada kojeg je predsjednik suda prošlog ljeta podnio Savjetu bezbjednosti UN-a. Sljedeći izvještaj će biti dostavljen kasnije ove godine, a Međunarodni sud poduzima sve potrebne mjere kako bi završio s preostalim radom koji se tiče prvostepenih suđenja najkasnije do kraja decembra 2014. Jelačić je dodala da će svi predmeti u kojima žalba ne bude uložena do jula 2013. preći u nadležnost specijalnog tijela koje se zove Rezidualni mehanizam, koji će u slučaju MKSR-a početi raditi sljedeće godine, a u slučaju MKSJ-a 2013.

   

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu