Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 5.11.2014

Vreme: 12:30 p.m.

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Odmah ću se osvrnuti na predstojeći raspored suđenja.

Sledeće nedelje, u sredu, 12. novembra, od 9:50 do 17:10 časova, u Sudnici I, održaće se žalbeni pretres na suđenju Zdravku Tolimiru.

Takođe sledeće srede, u 15:00 časova u Sudnici III, održaće se statusna konferencija u predmetu protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina.

Danas, na suđenju Ratku Mladiću, Veće trenutno saslušava svedočenje Ranka Kolara, bivšeg oficira Vojske Republike Srpske na području Sanskog Mosta i Prijedora. Kolar je 71. svedok odbrane.

Postupak u predmetu protiv Gorana Hadžića otkazan je cele ove nedelje, a informacije o nastavku biće dostavljene u dogledno vreme.

Tim lekara iz Srbije je od 29. do 31. oktobra posetio Vojislava Šešelja i Gorana Hadžića u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija, na zahtev optuženih i Vlade Republike Srbije, a u skladu s pravilom 31 Pravilnika o pritvoru.

Medicinsko osoblje Pritvorske jedinice je u potpunosti sarađivalo s lekarima iz Srbije, nakon što su od ove dvojice pritvorenika dobili saglasnost da podele svu dostupnu dokumentaciju i da odgovore na sva pitanja lekara iz Srbije.

Važno je napomenuti da je ova poseta tražena u veoma kratkom roku i da je Međunarodni sud uložio izuzetne napore kako bi stavio na raspolagnje medicinsko osoblje i opremu i pripremio traženu dokumentaciju u ovom vrlo kratkom roku. Međunarodni sud se takođe obavezao da će sve dodatne materijale, poput rezultata dodatnih dijagnostičkih testova koji eventualno budu relevantni, dostaviti lekarima iz Srbije čim budu dostupni.

Lekari su obavešteni da Pritvorska jedinica sprovodi sasvim kompetentan sistem zdravstvene nege koji se zasniva na holandskim standardima u vezi s učestalošću, vrstama i metodama dijagnostike i medicinskog tretmana. Osim toga, pritvorenici MKSJ uživaju ubrzani pristup medicinskim i dijagnostičkim testovima, što nije dostupno običnim holandskim građanima.

Dalje u vezi s predmetom protiv Vojislava Šešelja, Veće je danas izdalo nalog kojim je pozvalo vlade Kraljevine Holandije i Republike Srbije da dostave mišljenja o mogućem privremenom puštanju Vojislava Šešelja na slobodu. Osim toga, Vlada Republike Srbije pozvana je da potvrdi da može da obezbedi da optuženi neće dolaziti u kontakt sa svedocima ili žrtvama i da će se vratiti na Međunarodni sud čim to Veće naloži. Veće je zatražilo od obe vlade da dostave svoja mišljenja danas do 18:00 časova.

Na kraju, predsednik Meron će boraviti u trodnevnoj radnoj poseti Bosni i Hercegovini od 25. do 27. novembra 2014. tokom koje će se sastati sa žrtvama sukoba devedesetih godina 20. veka i posetiti Ćelebiće, Uzdol i Sarajevo, gde su u tom periodu počinjeni zločini nad Srbima, Hrvatima i Bošnjacima. Tokom posete Sarajevu, predsednik Meron će se takođe sastati s predsednicom Suda BiH Meddžidom Kreso i zamenikom visokog predstavnika ambasadorom Davidom Robinsonom. Takođe će posetiti jednu srednju školu gdje će se sastati s učenicima i nastavnicima uključenim u projekt Outreach programa namenjen mladima. Ovo je druga predsednikova poseta Bosni i Hercegovini tokom sadašnjeg mandata. Dodatne informacije o vremenima davanja izjava za štampu i prilikama za fotografisanje biće objavljene štampi u dogledno vreme.

Pitanja

Pitanja nije bilo.