Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 28. 05. 2014.
Vreme: 12:30 časova.

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Počeću s najnovijim informacijama u aktuelnim predmetima pred Međunarodnim sudom. Na suđenju Radovanu Karadžiću, Veće je prošle sedmice odbacilo zahtev optuženog za izricanje zasebne presude o kazni u slučaju da mu se izrekne osuđujuća presuda. Veće nije našlo nijedan razlog za odstupanje od uobičajene prakse Međunarodnog suda kojom se kazna utvrđuje zajedno sa eventualnom osuđujućom presudom.

U postupku protiv Jadranka Prlića i drugih, prošle sedmice je obelodanjeno pismo kojim je Slobodan Praljak obavestio predsednika Merona da će se od 28. aprila sam zastupati. U pismu, koje je prvobitno zavedeno u spis u aprilu, Praljak je takođe zahtevao da Žalbeno veće obustavi postupak dok mu se ne dostave prevodi svih relevantnih podnesaka u ovom predmetu na bosanski, hrvatski ili srpski jezik.

Sekretarijat je 22. avgusta 2012. zaključio da je Praljak u stanju da u potpunosti snosi troškove svoje odbrane i naložio mu da Međunarodnom sudu nadoknadi sve troškove pravne pomoći koja mu je pružena. Žalbeno veće je 13. maja 2014. odobrilo zahtev sekretara podnet 20. januara i Praljku naložilo da Međunarodnom sudu vrati sredstva u roku od 90 dana. Slobodan Praljak, bivši visoki zvaničnik hrvatskog entiteta Herceg Bosna, koji je postojao za vreme rata, osuđen je 29. maja 2013. na 20 godina zatvora.

Prošle srede, 21. maja, Žalbeno veće Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) odbilo je žalbu Radovana Stankovića na poverljivu odluku Veća za prosleđivanje Međunarodnog suda kojom je odbijen Stankovićev zahtev od 21. januara 2013. da se njegov predmet vrati na MKSJ kako bi se "vodilo suđenje i utvrdila istina".

Stankovićev predmet je Međunarodni sud 2005. godine prosledio Sudu Bosne i Hercegovine i nakon toga ga je Apelaciono veće Suda BiH osudilo na 20 godina zatvora za zločine počinjene u Foči. Žalbeno veće Mehanizma je zaključilo da je Veće za prosleđivanje ispravno zaključilo da bi opoziv prosleđivanja nekog predmeta nakon što je postupak u datoj državi okončan bio suprotan pravilu 11bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Osvrnuću se sada na događaje sledeće sedmice. U četvrtak, 5. juna, predsednik Meron će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstaviti polugodišnji izveštaj o napretku postignutom u strategiji okončanja rada Međunarodnog suda. Predsednik će takođe iskoristiti ovu priliku da obavesti Savet bezbednosti o napretku koji je ostvario Mehanizam za međunarodne krivične sudove. Nakon njega Savetu će se obratiti tužilac Međunarodnog suda, Serge Brammertz, i tužilac MMKS, Hassan Jallow. Obraćanja predsednika i tužilaca biće poslati medijima i objavljeni na internetu neposredno nakon što obraćanja budu završena.

Na kraju, u postupku protiv Ratka Mladića, Veće trenutno sluša svedočenje Slavka Genga, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske na području Sarajeva. On je šesti po redu svedok odbrane.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.