Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 13 juni 2012

Datum: 13.06.2012.
Vrijeme: 12:00

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i sudskih vijeća, dala je sljedeću izjavu:

Dobar dan,
   
Odmah ću prijeći na sudnice. Na suđenju Radovanu Karadžiću u sudnici I, Tužilaštvo trenutačno odgovara na argumente optuženog na osnovu pravila 98bis. Prema pravilu 98bis, pretresno vijeće može usmenom odlukom donijeti oslobađajuću presudu za bilo koju optužbu iz optužnice po završetku izvođenja dokaza optužbe ako smatra da  nisu izvedeni dokazi koji bi mogli potkrijepiti osudu.

Što se tiče rasporeda u sudnicama u narednim danima, sutra, 14. juna u 14:30 sati u sudnici III biće održana statusna konferencija u predmetu protiv Gorana Hadžića.

Suđenje u trećem postupku zbog nepoštovanja suda protiv Vojislava Šešelja nastaviće se u ponedjeljak, 18. juna u 9:00 sati u sudnici III. Šešelj je optužen da je ignorirao naloge Vijeća da ukloni određene knjige i dokumente sa svog websitea. Ovi nalozi su izdani nakon što je proglašen krivim za objavljivanje četiri knjige čiji je on autor i šest povjerljivih podnesaka u kojima su objelodanjene povjerljive informacije o zaštićenim svjedocima.

Na kraju, u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, Vijeće je prošle sedmice najavilo da će se iznošenje završnih riječi održati od 11. do 13. septembra ove godine, čime će se suđenje i završiti. Tužilaštvo će imati četiri sata za prezentaciju svojih dokaza, a svaki tim odbrane po dva i po sata. Konačni pretresni podnesci trebaju biti podneseni do 21. augusta 2012.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savjetnik tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:
   
Nije bilo pitanja.

*****

Medunarodni krivicni sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu