Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 18. april 2012.

Datum: 18.04.2012
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Dobrodošli nazad na Međunarodni sud.

Predsednik Međunarodnog suda, sudija Theodor Meron, prošlog ponedeljka je bio u Londonu, gde se sastao s visokim zvaničnicima i jednim od pomoćnika ministra u Ministarstvu spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Predsednik ih je upoznao s razvojem događaja na Međunarodnom sudu i prelasku na Rezidualni mehanizam. Izrazio je svoju zahvalnost Britanskoj vladi na kontinuiranoj podršci MKSJ i zamolio da se ona nastavi.

Odmah ću se osvrnuti na najnovije informacije o aktuelnim predmetima:

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje vojnog veštaka Richarda Butlera, koji svedoči o strukturi Vojske Republike Srpske tokom događaja u Srebrenici. Očekuje se da će tužilaštvo pozvati još pet svedoka.

Juče je održano ponovno stupanje Vojislava Šešelja pred sud u trećem postupku koji se protiv njega vodi zbog nepoštovanja suda kako bi mu bila pružena prilika da se izjasni o optužbama u izmenjenom nalogu umesto optužnice, javno podnesenom 5. aprila 2012. Optuženi se izjasnio da nije kriv po izmenjenim optužbama koje se odnose na to što navodno nije postupio u skladu s odlukom Pretresnog veća da ukloni poverljivi podnesak sa svog vebsajta. Šešelj je optužen zbog toga što sa svog ličnog vebsajta nije uklonio informacije koje se odnose na zaštićene svedoke čime je prekršio nalog Petresnog veća.

Što se predstojećih ključnih događaja tiče:

Pretpretresna konferencija u postupku protiv Ratka Mladića biće održana sledećeg utorka, 24. aprila, u 9:00 časova u sudnici III.

Žalbeni pretres u postupku protiv Ante Gotovine i Mladena Markača biće održan u ponedeljak, 14. maja, od 9:00 do 18:30 u sudnici koja će naknadno biti određena. Presuda u ovom predmetu izrečena je 15. aprila 2011. godine. Ante Gotovina i Mladen Markač proglašeni su krivima za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja koje su počinile hrvatske snage tokom vojne kampanje u operaciji Oluja od jula do septembra 1995. godine. Oni su osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora. Treći optuženi u ovom predmetu, Ivan Čermak, oslobođen je svih optužbi. Žalbeni podnesci odbrane su dostupni na internetu. Tužilaštvo nije uložilo žalbu na presudu.

U žalbenom postupku u predmetu Đorđević, sledeća statusna konferencija biće održana u petak, 11. maja 2012. u 09:30 časova u sudnici I, dok će statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu  Šainović i drugi biće održana u sredu, 16. maja u 14:30 časova u sudnici III.

U postupku protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina, iznošenje završnih reči je zakazano za period od ponedeljka, 21. maja do četvrtka, 24. maja od 9:00 do 13:45 časova u sudnici III. Tužilaštvo će početi 21. maja i imaće šest sati da predstavi svoje argumente, nakon čega će oba tima odbrane imati ukupno šest sati za iznošenje svojih argumenata. Završni pretresni podnesci treba da budu podneseni do ponedeljka, 7. maja 2012.

Što se tiče postupka na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, očekuje se da Simatovićeva odbrana nastavi iznošenje svojih dokaza u utorak, 1. maja u 14:15 časova u sudnici II.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić,  iz kabineta tužioca, dao je sledeću izjavu:

Želim da potvrdim da čemo zaista imati još pet do šest svedoka na suđenju Karadžiću. Prethodno sam rekao da ćemo završiti izvođenje dokaza do kraja aprila, i želeo bih da dam malu ispravku: sada očekujemo da završimo iznošenje dokaza do prve sedmice maja.

Pitanja:
    
Pominjući činjenicu da je Richard Butler svedočio više puta u različitim predmetima, jedan novinar je pitao da li su se njegova analiza događaja u Srebrenici i teorija tužilaštva u ovom predmetu promenili tokom vremena. Kontić je odgovorio da tužilaštvo nije promenilo svoju teoriju u ovom predmetu, ali tokom godina, kako je tužilaštvu na raspolaganju bilo dostupno sve više materijala, svedočenje g. Butlera se promenilo, kao i njegovi izveštaji. Kontić je naglasio da se ove promene odnose samo na tehničke detalje.

Upitan da li tužilaštvo smatra da je dokazalo sve optužbe za koje tereti Karadžića, Kontić je rekao da ne bi bilo razborito od Tužilaštva da govori o ovom predmetu u ovoj fazi. On je istakao da je sada na sudijama da odluče o daljem toku postupka.

Upitan šta tužilaštvo smatra glavnim izazovima tokom izvođenja dokaza Karadžićeve odbrane, Kontić je odgovorio da tužilaštvo prvo treba da vidi na koji način će  Radovan Karadžić iznositi svoju odbranu da bi odgovorilo na ovo pitanje.

Jedan novinar je pomenuo beogradski dnevni list Kurir koji je napisao da je Nerma Jelačić rekla da je Jovica Stanišić privremeno pušten na slobodu i da štampa od Međunarodnog suda nije dobila nikakvu zvaničnu odluku o tom pitanju. Jelačić je odgovorila da se ne može sa sigurnošću setiti šta je Kurir objavio, ali je potvrdila da je medijima saopštila da postoji javna redigovana verzija odluke u ovom predmetu, bez pominjanja na kojeg optuženog se odnosi.
    
Upitan da li će spisak svedoka tužilaštva u predmetu Mladić biti dostupan javnosti, Kontić je izjavio da, iako treba da to proveri, veruje da će redigovana verzija spiska svedoka biti objavljena.

Jedan novinar je pitao da li bi tužilaštvo moglo da dâ komentar na nedavnu izjavu tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića da su uspeli da rekonstruišu kretanje  Ratka Mladića pre njegovog hapšenja. Kontić je izjavio da nije u mogućnosti da to komentariše.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu