Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 19. septembar 2012.

Datum: 19.9.2012.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:  

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Pretresno veće danas je Radovanu Karadžiću naložilo da sve svoje dokaze iznese u ukupno 300 sati, čime je delimično usvojilo njegov zahtev u vezi s vremenom koje mu je potrebno za izvođenje dokaza odbrane. Ovo vreme uključuje direktno ispitivanje koje će voditi optuženi, i eventualno dodatno ispitivanje. Karadžić je za izvođenje svojih dokaza prvobitno zahtevao 600 sati. Prilikom donošenja odluke Pretresno veće je u obzir uzelo više faktora, uključujući i vreme koje je optuženom bilo potrebno za unakrsno ispitivanje svedoka tužilaštva, kao i činjenicu da se tokom izvođenja odbrane ne mora govoriti o svakoj od činjenica o kojima je presuđeno. Ova odluka takođe se zasniva na zabrinutosti Veća u vezi s relevantnošću i repetitivnošću očekivanih svedočenja velikog dela svedoka odbrane. Ova odluka dostupna je online.

Na suđenju Ratku Mladiću, Pretresno veće trenutno saslušava svedočenje Eda Vulliamya, novinara Guardiana i Observera, koji je izveštavao o ratu u bivšoj Jugoslaviji. Vulliamy je 22. svedok Tužilaštva od početka suđenja. Očekuje se da će nakon njega, uslediti svedočenje Ibre Osmanovića, bosanskog Muslimana iz Vlasenice koji je tokom 1992. i 1993. bio zatočen u policijskoj stanici, zatvoru u Vlasenici i logorima Sušica i Batković. Svedok će govoriti o preuzimanju Vlasenice od strane Jugoslovenske narodne armije (JNA) 23. i 24. aprila 1992. godine.

Na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Pretresno veće je u ponedeljak proglasilo izvođenje dokaza oba tima odbrane završenim i naložilo Tužilaštvu da, ukoliko to smatra potrebnim, podnese obrazloženi zahtev za izvođenje dokaza u postupku pobijanja do ponedeljka, 24. septembra. Obema stranama u postupku naloženo je da dostave svoje završne pretresne podneske nedelju dana nakon što bude donesena poslednja odluka u vezi s izvođenjem dokaza. Iznošenje završnih reči, koje je prvobitno bilo zakazano za period od 9. do 11. oktobra, sada će početi trećeg utorka nakon podnošenja završnih pretresnih podnesaka.

Sledeće sedmice biće održane dve statusne konferencije. U ponedeljak, u 15:30 časova održaće se statusna konferencija u žalbenom postupku protiv Milana Lukića i Sredoja Lukića u sudnici III, nakon čega će uslediti statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Popović i drugi, u sredu u 9:30 časova, takođe u sudnici III.

Na kraju, želela bih da vam skrenem pažnju na Otvoreni dan Međunarodnog suda, koji će biti održan u predstojeću nedelju. Međunarodni sud će otvoriti svoja vrata javnosti u sklopu petog godišnjeg Međunarodnog dana. Novinari se ljubazno pozivaju da izveštavaju s otvaranja ovog skupa, uključujući i uvodno izlaganje predsednika koje će početi u 11:15 časova. Dodatne informacije dostupne su online.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.
   

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Facebooku, Twitteru i Youtubeu