Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 24.09.2014
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Prvo ću se osvrnuti na aktuelne informacije u tekućim predmetima pred Međunarodnim sudom od naše poslednje konferencije za štampu 10. septembra.

U postupku protiv Radovana Karadžića, Pretresno veće je 12. septembra odbilo zahtev optuženog za ponovno otvaranje iznošenja dokaza odbrane kako bi u spis uvrstio dokument dobijen od vlasti Sjedinjenih Američkih Država. Veće je zaključilo da je dokazna vrednost tog dokumenta, depeše jednog bivšeg oficira američke vojske, mala. Veće je takođe napomenulo da bi saslušavanje tog oficira izazvalo značajno odgađanje u postupku.

U predmetu Šainović i drugi, nalog predsednika MMKS Merona od 31. marta kojim je određeno da Šainović izdržava kaznu od 18 godina zatvora u Švedskoj obelodanjen je u utorak, 23. septembra. Šainović je prethodno prebačen 18 septembra.

U vezi sa rasporedom, sledeća statusna konferencija u postupku protiv Zdravka Tolimira zakazana je za 22. oktobar u 15:30 časova u sudnici 1.

Osvrnuću se na aktivnosti u sudnicama ove sedmice. U postupku protiv Ratka Mladića, Veće trenutno sluša svedočenje Desimira Šarenca, bivšeg oficira Vojske Republike Srpske na području Sarajeva.

U postupku protiv Gorana Hadžića, Veće trenutno sluša svedočenje Sergije Veselinovića, bivšeg predsednika opštine Obrovac, u Hrvatskoj.

Na kraju vas podsećam da će iznošenje završnih reči u postupku protiv Radovana Karadžića početi sledećeg ponedeljka, 29. septembra od 9:00 do 16:00 časova u sudnici 1. Očekuje se da će strane u postupku iznositi svoje završne reči od ponedeljka, 29. septembra do četvrtka, 2. oktobra, nakon čega će uslediti iznošenje argumenata u postupku replike i duplike u utorak, 7. oktobra. Novinari koji žele da prisustvuju iznošenju završnih reči treba da stupe u kontakt sa Službom za medije do četvrtka, 25. septembra, u 17:00 časova.


Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.