Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 4. juli 2012.

Datum: 4.07.2012.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i sudskih veća, dala je sledeću izjavu:
  
Dobar dan,

Odmah ću se osvrnuti na raspored u sudnicama za sledeću nedelju. U postupku protiv Ratka Mladića, sledećeg ponedeljka 9. jula, izvođenje dokaza tužilaštva će početi u 13:00 časova u sudnici I, i biće nastavljeno svakog popodneva te sedmice. Informacije o prvom svedoku kojeg će ispitati tužilaštvo sada su dostupne na stranici s informacijama o ovom predmetu na vebsajtu MKSJ.

Takođe u sledeći ponedeljak, u postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, Veće će pozvati jednog svedoka koji će svedočiti pod pseudonimom CW-1. Pretres će se održavati svakog dana sledeće sedmice od 8:00 do 12:00 u sudnici II.

U postupku protiv Momčila Perišića, statusna konferencija će biti održana sutra, 5. jula u 15:30 u sudnici I.

Na kraju, početak rada ogranka za Arushu Mehanizma za međunarodne krivične sudove obeležen je u ponedeljak ceremonijom koja je održana u Arushi, Tanzanija. Haški ogranak MMKS, koji će preuzeti funkcije proistekle iz MKSJ, počeće s radom 1. jula 2013. Vebsajt mehanizma sada je dostupan na www.unmict.org.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilaštvo je primilo k znanju odluku Pretresnog veća po zahtevu u skladu s pravilom 98bis donetu 28. juna. 

Pretresno veće je bilo mišljenja da je izvedeno dovoljno dokaza koji potkrepljuju optužbe protiv Karadžića po 10 od 11 tačaka. Ove tačke uključuju neke od najtežih mogućih zločina: konkretno, zločine protiv čovečnosti - progon, istrebljenje i ubistvo - izvršene u opštinama od marta 1992. do novembra 1995, terorisanje granatiranjem i snajperskim delovanjem tokom opsade Sarajeva, genocid u Srebrenici 1995. godine i uzimanje osoblja Ujedinjenih nacija za taoce.

Pretresno veće je odbacilo jednu tačku optužnice, koja se odnosi na genocid za zločine počinjene 1992. godine u opštinama. Tužilaštvo će uložiti žalbu na odluku da se Karadžić oslobodi po ovoj tački. Tužilaštvo će podneti svoju žalbu Žalbenom veću u skladu s uobičajenom procedurom ulaganja žalbe na presudu. 

Osim toga, tužilaštvo je juče Pretresnom veću podnelo zahtev za odobrenje da uloži žalbu, u slučaju da ono bude potrebno. U svom zahtevu za odobrenje za ulaganje žalbe, tužilaštvo je iznelo svoje viđenje osnova za žalbu na odluku Veća u odnosu na tačku 1, uključujući i način na koji je Veće razmotrilo činjenice, način na koji je primenilo pravne elemente odgovornosti za genocid i udruženi zločinački poduhvat, kao i njegovu primenu pravnih standarda neophodnih u skladu s pravilom 98bis.

Pitanja:
   
Upitan da li je razlog za podnošenje zahteva za odobrenje za ulaganje žalbe na odluku po zahtevu u skladu s pravilom 98bis u predmetu Karadžić nejasnoća da li se žalba na ovu odluku može podneti direktno, Swinnen je odgovorio da tužilaštvo smatra da je primereno da se žalba podnese na odluku direktno (u skladu s pravilom 108 Pravilnika o postupku i dokazima). Osim toga, za ovo postoje presedani. Pa ipak, iz predostrožnosti, tužilaštvo je zatražilo odobrenje u slučaju da Veće smatra da je ono potrebno.

Swinnen je takođe potvrdio da, ako se odluka po zahtevu u skladu s pravilom 98bis može smatrati presudom, onda su primenjivi redovni rokovi i procedure. Stoga, tužilaštvo bi imalo 30 dana da podnese najavu žalbe i 75 dana da podnese žalbu. Swinnen je dodao da će najava žalbe biti podnesena uskoro.

Upitan zašto odluka po zahtevu u skladu s pravilom 98bis, ukoliko je redovna presuda, nije dostavljena u pisanoj formi, jer se presude i obrazloženja presuda obično dostavljaju u pisanoj formi, Swinnen je odgovorio da su prvobitno odluke po zahtevima u skladu s pravilom 98bis izricane u pisanoj formi, ali da je to izmenjeno kako bi se ubrzao postupak. Stoga, odluke po zahtevima u skladu s pravilom 98bis sada se izriču usmeno. Swinnen je dodao da postoji spremnost da se u ovom predmetu brzo nastavi s postupkom. Predstoji izvođenje dokaza odbrane i zato tužilaštvo neće iskoristiti punih 30 dana da podnese najavu žalbe pa čak ni žalbeni podnesak. Najava žalbe će biti podneta narednih dana. Swinnen je zaključio da je na sudijama da odluče koja je procedura primenjiva u ovom slučaju.

Upitan da li će prvi svedoka tužilaštva na suđenju u predmetu Mladić biti Elvedin Pašić, i o čemu će on svedočiti u ovom predmetu, Swinnen je ovo potvrdio i rekao da je Pašić, koji je prvi svedok, žrtva, i da će svedočiti o zločinima počinjenim u opštinama (poput Grabovice) u Bosni tokom 1992. godine. Pašić je jedna od žrtava koja je svedočila na prethodnim suđenjima (u predmetima Milošević i Krajišnik). Opis njegovog svedočenja i onih koja će uslediti poslati su medijima. Među narednim svedocima su jedan visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija, britanski vojni stručnjak i bivši oficir Holandskog bataljona UNPROFOR. Swinnen je rekao da će oni svedočiti u prvom delu suđenja, tokom kojeg će tužilaštvo pružiti pregled svojih tvrdnji i predstaviti dokaze o konkretnim zločinima koji su počinjeni tokom celog toka sukoba. Nakon toga će uslediti delovi koji se odnose na granatiranje i snajpersko delovanje u Sarajevu, krivično delo uzimanja talaca, zločine počinjene u opštinama tokom 1992. godine i genocid u Srebrenici.

Jedan novinar je istakao da je tužilaštvo prvobitno najavilo da će u prvom delu suđenja svedočiti 24 svedoka o svim delovima optužnice protiv Mladića, a da ih je sad samo sedam. Upitan da li će tužilaštvo posle letnje sudske pauze vratiti ovom segmentu koji pokriva celu optužnicu, Swinnen je izjavio da misli da će se vratiti ovom segmentu. Međutim, u ovom trenutku, samo tih sedam svedoka je potvrđeno. Razlog tome je ograničeno vreme pre početka letnje sudske pauze i diskusije s Većem i odbranom o pripremi za suđenje i pitanjima obelodanjivanja materijala. Swinnen je izjavio da sa sigurnošću može da kaže de će ovih sedam svedoka svedočiti narednih dana i da će tužilaštvo odrediti ko će svedočiti nakon njih.

Upitan da li tužilaštvo pregleda dokaze u segmentu predmeta Mladić s obzirom na odluku po zahtevu u skladu s pravilom 98bis u predmetu Karadžić, Swinnen je izjavio da s obzirom da će tužilaštvo uložiti žalbu na odluku po zahtevu u skladu s pravilom 98bis, njegova pozicija u drugim predmetima ostaje nepromenjena.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Facebooku, Twitteru i Youtubeu