Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 18.06.2014
Vreme: 12:30 p.m.

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Odmah ću se osvrnuti na najnovije informacije u aktuelnim predmetima pred Međunarodnim sudom.

Pretresno veće u postupku protiv Vojislava Šešelja juče je izdalo nalog kojim je pozvalo Holandiju, kao zemlju domaćina, i Vladu Srbije da dostave svoje komentare na moguće privremeno puštanje Vojislav Šešelj na slobodu od strane Veća.

Veće je zatražilo od Vlade Srbije da potvrdi da li može obezbediti ispunjenje niza mera u vezi s tim eventualnim privremenim puštanjem na slobodu. Ove mere uključuju: obezbeđivanje da Šešelj bude stavljen u kućni pritvor, da ne dolazi u kontakt sa žrtvama i svedocima ili da na bilo kakav način na njih ne vrši uticaj, i obezbeđivanje lične bezbednosti i sigurnosti optuženog dok bude na privremenoj slobodi. Obe vlade imaju sedam dana od momenta dobijanja obaveštenja o ovom nalogu da dostave svoje komentare.

Takođe juče, u postupku protiv Gorana Hadžića, Veće je donelo odluku kojom je odbrani dodelilo 140 sati za izvođenje svojih dokaza i propisalo da će Veće zasedati četiri dana sedmično tokom svedočenja prvog svedoka odbrane, optuženog Gorana Hadžića. Do ove promene u rasporedu zasedanja došlo je nakon usmenog zahteva odbrane na konferenciji pre početka izvođenja dokaza odbrane održanoj 17. juna.

Na suđenju Ratku Mladiću, Veće trenutno sluša svedočenje Vladimira Radojčića, bivšeg oficira Vojske Republike Srpske. On je osamnaesti svedok odbrane.

Na kraju, podsećanje da će Outreach program Međunarodnog suda sutra, 26. juna, u 16:00 časova u prostorijama Međunarodnog suda organizovati projekciju svog najnovijeg dokumentarnog filma pod nazivom ‘Njihovim očima: svjedoci pravde’. Ovaj dokumentarni film prikazuje ključnu ulogu koju žrtve i svedoci imaju u krivičnom gonjenju za zločine počinjene devedesetih godina XX veka na prostoru bivše Jugoslavije. Novinari koji žele da prisustvuju ovoj projekciji treba da stupe u kontakt sa Službom za medije.


Tužilaštvo:

Nije bilo prisutnih predstavnika Tužilaštva.

Pitanja:

Na pitanje novinara o tome da li bi privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja moglo imati uticaja na pravne aspekte ovog predmeta, Spalińska je objasnila da u se proces u ovom trenutku ne tiče optužbi koje se optuženom stavljaju na teret. Spalińska je istakla da Veće trenutno razmatra da li da optuženog privremeno pusti na slobodu u svetlu potencijalnog odlaganja suđenja povezanog s imenovanjem novog sudije I vremenom koje mu je potrebno da se upozna s predmetom.

Na pitanje novinara o tome da li će uslov zabrane komunikacije s novinarima biti biti sproveden prilikom eventualno privremenog puštanja Vojislava Šešelja na slobodu, Spalińska je izjavila da se jedna od povezanih mera navedenih u jučerašnjem nalogu u odnosi na kućni pritvor optuženog, ali je napomenula da će detaljni uslovi eventualnog privremenog puštanja na slobodu biti navedeni u konačnoj odluci po ovom pitanju.

Na pitanje da li su home confinement i house arrest /kućni pritvor/ ista stvar, Spalińska je novinare uputila na tačku 3. jučerašnjeg naloga o uslovima, u kojoj je navedena tačna definicija ove mere.

Na pitanje da li će optuženi odbiti da bude privremeno pušten na slobodu, Spalińska je odbila da se upusti u spekulaciju u vezi s ovim pitanjem i naglasila važnost toga da se usredsredimo na trenutnu fazu u postupku.

Na pitanje da li će novinari biti informisani o tome ako Šešelj odbije da napusti Pritvorsku jedinicu u slučaju da mu se odobri privremeno puštanje na slobodu, Spalińska je izjavila da će njegova lokacija biti objavljena.

Na pitanje kada se može očekivati odluka Veća po pitanju privremenog puštanja na slobodu, Spalińska je napomenula da Veće nije ograničeno nikakvim vremenskim rokovima u razmatranju ovog pitanja nakon što dobije odgovore vlada Srbije i Holandije.