Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas je najavio imenovanje gospođe Yvonne Terlingen za koordinatora Službe za žrtve i svedoke

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 28. mart 1995.
PC/PIO/005t

Sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas je najavio imenovanje gospođe Yvonne Terlingen za koordinatora Službe za žrtve i svedoke

 


Kratka biografija

Gospođa Terlingen (rođena u Amsterdamu, 1945.) dolazi iz Međunarodnog sekretarijata organizacije Amnesty International u Londonu, gde je radila kao istraživač za južnu Aziju (od 1972. do 1995.) i bavila se mnogim žrtvama kršenja ljudskih prava i brigom o njima. Tokom ovog perioda, u više navrata je vršila dužnost šefa Odeljenja za Aziju i predstavljala Amnesty International na mnogim međunarodnim konferencijama i sastancima, između ostalih i pred Komisijom Ujedinjenih nacija za ljudska prava (1989. i 1995.) i pred Komitetom za ljudska prava (1991).

Gospođa Terlingen je konstantno aktivna na polju međunarodnog humanitarnog prava i autor je više izveštaja i dokumenata koje je izdao Amnesty International, a takođe je pomno pratila razvoj standarda ljudskih prava u svetu kao urednik publikacije Interights Bulletin.

Gospođa Yvonne Terlingen je studirala pravo na Univerzitetu u Amsterdamu (1970), bavila se postdiplomskim istraživačkim radom na Londonskom fakultetu ekonomije i političkih nauka (kriminologija, 1971.) i uspešno završila kurs o Međunarodnoj zaštiti ljudskih prava (London, 1990).
 

Služba za žrtve i svedoke
 

Služba za žrtve i svedoke će se baviti koordinacijom brige, zaštite i podrške žrtvama i svedocima koji budu dolazili na Međunarodni sud da svedoče. Zadatak ove službe će biti da obezbedi da svedoče dostojanstveno i u sigurnim i bezbednim uslovima.

Služba je svesna da svedočenje pred Međunarodnim sudom, za određene žrtve i svedoke (između ostalih za žene i muškarce koji svedoče o silovanjima), može biti traumatično iskustvo. Da bi pružila podršku i pomoć u periodu pre, za vreme i nakon svedočenja, kada je dobrobit žrtava i svedoka naročito ugrožena, Služba za žrtve i svedoke će tesno sarađivati sa zvaničnim telima, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i odgovarajućim stručnjacima. Služba će se sastojati od četvoro ljudi s relevantnim stručnim znanjem i radiće sa svedocima tužilaštva kao i odbrane. Svoj posao će obavljati isključivo u skladu s principima pravičnosti i nepristrasnosti.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org