Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sekretar Suda, gospodin Hans Holthuis u poseti Beogradu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
4. april 2001.

JL/P.I.S./583-tSEKRETAR SUDA, GOSPODIN
HANS HOLTHUIS U POSETI BEOGRADU


U okviru nastojanja
da se ostvari puna saradnja između Međunarodnog krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju i Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), predsednik
Tribunala sudija Claude Jorda i tužilac gđa Carla Del Ponte ovlastili
su sekretara Tribunala g. Hansa Holthuisa da otputuje u Beograd kako bi
obavio razgovore o praktičnim modalitetima pravnih obaveza SRJ, koje
proističu iz Statuta Tribunala.


Sa tim ciljem, sekretar
će imati nekoliko zvaničnih sastanaka na kojima će o pravnim
pitanjima razgovarati sa g. Momčilom Grubačem, saveznim ministrom
pravde, g. Vladanom Batićem, ministrom pravde Republike Srbije a,
kako se očekuje, i sa g. Dušanom Mihajlovićem, ministrom unutrašnjih
poslova Republike Srbije.


Kao sekretar Međunarodnog
suda koji je u svojoj funkciji nezavisan i od Tužilaštva i od
sudskih veća, g. Holthuis će vlastima u Beogradu pojasniti korake
koji će se morati preduzeti kako bi se ispunile pravne obaveze u skladu
sa Pravilnikom o postupku i dokazima, kako bi te vlasti imale potpuno
jasnu sliku buduće saradnje sa Tribunalom.


Gospodin Holthuis će
takođe predati nalog za hapšenje Slobodana Miloševića
koji je izdao Tribunal kako bi se obezbedilo da nalog bude uručen
optuženom. Pored toga, Sekretar će zatražiti informacije o
prirodi optužbi protiv Slobodana Miloševića u Okružnom
sudu u Beogradu, kako bi se procenila moguća veza između tih optužbi
i optužnice podignute na Međunarodnom sudu.


*****