Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sekretarijat pritvorenicima produžio ograničenja u komunikaciji iz Pritvorske jedinice Međunarodnog suda

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 9. januar 2004.

CVO/P.I.S./814-t


SEKRETARIJAT PRITVORENICIMA PRODUŽIO OGRANIČENJA


U KOMUNIKACIJI IZ PRITVORSKE JEDINICE MEĐUNARODNOG
SUDA


Dana 8. januara 2004, zamenik sekretara Međunarodnog suda, g. David
Tolbert, izdao je dve nove odluke, podnesene 9. januara 2004, u pogledu
prava na komunikaciju Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića.
Odluke su obojici optuženih uručene 9. januara 2004.


Ove odluke su izdate u vezi sa odlukama koje je zamenik sekretara Međunarodnog
suda izdao 11. decembra 2003. u pogledu prava pritvorenika koji se nalaze
u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda da koriste pravo na komunikaciju
u svrhu vođenja političkih kampanja u medijima (pogledajte saopštenje
za javnost broj 810t). Rok ustpostavljen tim odlukama ističe 10.
januara 2004.


Predmet Vojislav Šešelj


Dana 25. decembra 2003, Vojislav Šešelj je “flagrantno
prekršio odluku
” od 11. decembra 2003. što je dovelo
do naredne odluke sekretara Suda, g. Hansa Holthuisa, od 29. decembra
2003. kojom se zabranjuje “svaka telefonska komunikacija optuženog
sa drugim osobama, osim sa pravnim savetnikom (ukoliko ga ima) i diplomatskim
ili konzularnim predstavnicima
”. Rok uspostavljen tom odlukom
takođe ističe 10. januara 2004. godine.


Prilikom izdavanja današnje odluke, zamenik sekretara je naročito
uzeo u obzir da je optuženi Vojislav Šešelj već ranije
prekršio odluku od 11. decembra 2003. zbog čega je donesena
odluka od 29. decembra 2003.


Zamenik sekretara je u skladu sa pravilom 60 i 63 Pravilnika o pritvoru
odlučio da se tokom perioda od 30 dana od 10. januara 2004, primenjuje
sledeća mera:


da se zabrani, ukoliko upravnik Pritvorske jedinice ne odredi
drugačije, svaka telefonska komunikacija optuženog i drugih
osoba, izuzev sa pravnim savetnikom (ukoliko ga ima), te diplomatskim
ili konzularnim predstavnicima”.


Predmet Slobodan Milošević


U pogledu Slobodana Miloševića, zamenik sekretara je između
ostalog uzeo u obzir “da će aktivnosti u postizbornom
periodu verovatno dovesti do toga da politička stranka i pristalice
optuženog zatraže njegovo dalje angažovanje u postizbornim
političkim aktivnostima povezanim sa parlamentarnim izborima u Srbiji
održanim 28. decembra 2003
.” i “da velika pažnja
sredstava javnog informisanja i izveštaji o tome da je optuženi
u poziciji da bez poteškoća pomaže kampanju za parlamentarne
izbore u Srbiji, dok je bila u toku, ili postizborne političke aktivnosti,
u oba slučaja za posledicu imaju podrivanje mandata ovog Međunarodnog
suda da doprinese ponovnom uspostavljanju i održavanju mira u bivšoj
Jugoslaviji
”.


Zamenik sekretara je u skladu sa pravilom 60 i 63 Pravilnika o pritvoru
odlučio da odluku od 11. decembra 2003. koja se odnosi na Slobodana
Miloševića produži na period od 30 dana od 10. januara
2003.


Kompletan tekst odluka (Predmet
Milošević (IT-02-54) | Predmet
Šešelj (IT-03-67))


*****