Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Serijal predavanja o naslijeđu MKSJ-a nastavljen predavanjem o radu branilaca koji su postupali pred MKSJ-om

Haag |

Juče je na kampusu Leidenskog univerziteta u Haagu održano drugo u seriji predavanja o naslijeđu MKSJ-a. Ovo predavanje, pod nazivom “Kako su radili branioci koji su postupali pred MKSJ: Iskustva s linije fronta odbrane pravde”, pružilo je jedinstvenu priliku da se od predstavnika Udruženja branilaca koji postupaju pred međunarodnim sudovima i međunarodnim krivičnim sudovima (ADC-ICT) čuju perspektive “iza kulisa” i da se sazna više o njihovim ličnim iskustvima u odbrani optuženih pred MKSJ-om.

Profesor Carsten Stahn, programski direktor Grotius centra za međunarodne pravne studije održao je uvodno izlaganje o izazovima s kojima se susreću branioci koji postupaju pred MKSJ-om, nakon čega je skup otvorila Marie O'Leary, potpredsednica ADC-ICT i branilac, koja je takođe i moderirala razgovor. Gospođa  O'Leary je, osvrćući se na vrijeme kada je ADC-ICT osnovan, objasnila da su se branioci “morali udružiti na MKSJ-u i izgraditi mrežu podrške kako bi se nosili s kompleksnošću koju predstavljaju suđenja pred Međunarodnim sudom”.

U panel-diskusiji je učestvovalo četvoro branilaca koji su zastupali optužene pred MKSJ-om: potpredsjednik ADC-ICT g. Dragan Ivetić, potpredsjednik ADC-ICT g. Christopher Gosnell, bivša predsjednica ADC-ICT gđa Colleen Rohan i bivši predsjednik ADC-ICT g. Gregor Guy-Smith. Prva panelistkinja, gđa Rohan, osvrnula se na osnivanje i ulogu Udruženja branilaca, rekavši: “Udruženje branilaca je jedinstvena i pionirska organizacija koja je ostvarila uspjeh u povećanju uloge odbrane na MKSJ-u. Prije toga, odbrana je bila haotična i osnivanje Udruženja branilaca donijelo je organizaciju u funkciju odbrane”. Nakon toga je g. Gosnell diskutovao o procesu rada s optuženim osobama kako bi se njihova odbrana predstavila u sudnici, naglašavajući da je “klijent učesnik u postupku, a ne samo posmatrač”. Usredsredivši se na pionirsku ulogu MKSJ-a na polju međunarodnog krivičnog prava u pogledu prava optuženog i pravičnog suđenja, treći govornik, g. Guy-Smith, izjavio je da je “funkcija odbrane stekla više uvažavanja pred MKSJ-om nego pred bilo kojim drugim međunarodnim sudom ili međunarodnim krivičnim sudom”. Na kraju, g. Ivetić je govorio o naslijeđu odbrane pred MKSJ-om u regionu bivše Jugoslavije, napominjući da branioci pred nacionalnim sudovima konstantno usvajaju naučene lekcije MKSJ-a. Učesnici su takođe govorili o praktičnim aspektima odbrane klijenata pred MKSJ-om, između ostalog i o strategiji odbrane i o tome kako organizovati argumente odbrane.

Serijal predavanja o naslijeđu MKSJ organizovan je u saradnji s Grotius centrom za međunarodne pravne studije, i svako predavanje donosi priču o drugom organu Međunarodnog suda i o odbrani. Serijal predavanja predstavlja dio niza skupova o naslijeđu i završnih skupova pod nazivom Dijalozi o naslijeđu MKSJ. Sljedeće predavanje održaće se 2. novembra 2017. i na njemu će predstavnici Tužilaštva MKSJ-a govoriti  o tome “Kako je radilo Tužilaštvo MKSJ-a: Početi od nule – šta smo naučili tokom 20 godina istraga i krivičnog gonjenja u Tužilaštvu”.