Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Serijal predavanja o naslijeđu MKSJ-a nastavljen predavanjem o radu Tužilaštva MKSJ-a

Haag |

Juče je na kampusu Leidenskog univerziteta u Haagu održano treće u seriji od četiri predavanja o naslijeđu MKSJ-a. Ovo predavanje, pod nazivom “Kako je radilo Tužilaštvo MKSJ-a: Početi od nule – šta smo naučili tokom 20 godina istraga i krivičnog gonjenja u Tužilaštvu”, pružilo je jedinstvenu priliku da se o radu Tužilaštva sazna direktno od istražitelja, analitičara i pravnika Tužilaštva.

Nakon dobrodošlice profesora Carstena Stahna, direktora studijskog programa Grotius centra za međunarodne pravne studije, skup je otvorila gđa Michelle Jarvis, zamjenica tužioca. Moderator ovog skupa bio je g. Douglas Stringer, viši zastupnik Tužilaštva u žalbenim postupcima, a u njemu je učestvovalo četvoro zaposlenih u Tužilaštvu: g. Bob Reid, šef Operativnog odjeljenja, g. Peter McCloskey, viši zastupnik Tužilaštva, gđa Dorothea Hanson, analitičar, i gđa Laurel Baig, viši pravni zastupnik u žalbenim postupcima.

Gospođa Jarvis je napomenula da je Tužilaštvo, “građeno od nule u situaciji kada nije bilo presedana niti jednoznačnih odgovora”. Naglasila je da su, kako bi “nemoguće učinilo mogućim, Tužilaštvu bili potrebni odvažni potezi, nevjerovatna upornost i prilagodljivost”. Nakon toga, g. Stringer je govorio o nekim od početnih izazova s kojima se Tužilaštvo susretalo na početku odgovarajući na pitanja poput: "Gdje se nalaze tijela? Jer je nestalo na hiljade ljudi. Gdje su svjedoci? Jer su hiljade ljudi bile raseljene putem etničkog čišćenja." Drugi izazovi uključivali su važnost poznavanja ustavnih i vojnih struktura kako bi se krivično gonili članovi rukovodstava, kao i probleme vezane za dokazivanje zločina u vezi s kojima nikada ranije nije vođen krivični postupak pred nekim međunarodnim krivičnim sudom. 

Prvi učesnik panela, g. Reid, koji je počeo da radi u Tužilaštvu 1994. godine kao prvi vođa istražnog tima, govorio je o savladavanju početnih operativnih izazova u istragama predmeta u vezi s ratnim zločinima. “Išli smo tamo gde su nas dokazi odveli”, rekao je on, govoreći o tome kako je Tužilaštvo odabiralo istrage i podizalo prve optužnice. Gospodin Reid je takođe govorio o istragama mjesta zločina, istragama obrazaca zločina, misijama potrage za materijalom i njegovom konfiskacijom i o hapšenju optuženih koji su u bjekstvu.

Gospodin McCloskey, koji je vodio nekoliko predmeta u vezi sa Srebrenicom, dao je primjer razvoja procesa pozivanja svjedoka “kako bi se intervjuirali svjedoci i osumnjičeni, i tako pribavili neposredni dokazi o zločinima od onih koji su ih počinili ili su bili svjedoci činjenja tih zločina, kao i priznanja umiješanih.”

Govoreći o značaju analitičara u istragama i krivičnom gonjenju, gđa Hanson je napomenula da je Tužilaštvo primjenjivalo tri vrste analize: kriminološku analizu koja je vršena pri istražnim timovima, vojno-obavještajnu analizu koju je vršio Tim vojnih analitičara (MAT) i istraživače okupljene u "Timu za istragu rukovodstva" (LRT). Nekoliko članova Tima za istraživanje rukovodstva i Tima vojnih analitičara prezentovali su svoja istraživanja i analize u svojstvu vještaka Tužilaštva, svjedočeći u predmetima kojima su obuhvaćeni rukovodioci.

U vezi sa žalbenim postupcima pred MKSJ-om, gđa Baig se osvrnula na pet pitanja nastalih u prvom predmetu Međunarodnog suda, predmetu Tadić, “a koja se provlače kroz cjelokupni rad Međunarodnog suda do današnjeg dana”: "postepeno artikulisanje progona kao zločina protiv čovječnosti i kao ključnog zločina u sukobima na Balkanu; udruženi zločinački poduhvat kao vid krivične odgovornosti; posvećenost krivičnom gonjenju počinilaca zločina seksualnog nasilja; i prevođenje zakona ratovanja u norme međunarodnog krivičnog prava".

Serijal predavanja o naslijeđu MKSJ-a organizovan je u saradnji s Grotius centrom za međunarodne pravne studije i svako predavanje donosi priču o drugom organu Međunarodnog suda i o odbrani. Serijal predavanja predstavlja dio niza skupova o naslijeđu i završnih skupova pod nazivom Dijalozi o naslijeđu MKSJ. Posljednje predavanje u ovom serijalu, pod nazivom “Kako su radila Sudska vijeća MKSJ-a: Uvid 'iza kulisa' u prvostepene i žalbene postupke” održaće se 16. novembra i na njemu će učestvovati predstavnici Sudskih vijeća.