Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Simić i Avramović oslobodeni optužbi za nepoštivanje Suda

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS

CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE


RASPRAVNA
VIJEĆA

 

Hag, 29. marta 2000.

CC/P.I.S./483-t


SIMIĆ I AVRAMOVIĆ
OSLOBOĐENI OPTUŽBI

ZA NEPOŠTIVANJE SUDA


Danas, u srijedu 29.
marta, Pretresno vijeće III (u sastavu: sudije Robison (predsjedavajući),
Hunt i Bennouna) je donijelo usmenu odluku u postupku zbog nepoštivanja
suda protiv Milana Simića i njegovog branioca, g. Branislava Avramovića.


Pretresno vijeće
je jednoglasno odlučilo da navodi protiv Milana Simića i g. Avramovića
nisu "dokazani izvan razumne sumnje" i zato nijedan od respondenata
nije proglašen krivim za nepoštivanje Suda.


Pismena odluka će
biti objavljena kasnije.


KONTEKST


Dana 25. maja 1999.,
tužilaštvo je podnijelo ex parte povjerljivi zahtjev da se održi
pretres povodom "podmićivanja, zastrašivanja svjedoka i navođenja
svjedoka na krivokletstvo" za koje su teretili optuženog Milan Simića
i g. Branislav Avramovića.


Pretres povodom navoda
o nepoštivanju suda je održan od 29. septembra do 2. decembra 1999.


*****