Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Simo Zarić i Miroslav Tadić su se vratili u Hag nakon privremenog puštanja na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
3. septembar 2001.

JL/P.I.S./613-t


SIMO
ZARIĆ I MIROSLAV TADIĆ SU SE VRATILI U HAG NAKON

PRIVREMENOG PUŠTANJA NA SLOBODU


Simo
Zarić i Miroslav Tadić su se juče, 3. septembra 2001. vratili
u pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda nakon privremenog puštanja
na slobodu.


Simo
Zarić i Miroslav Tadić su otputovali u Republiku Srpsku u Bosni
i Hercegovini 19. aprila 2000. nakon što im je Pretresno vijeće III
4. aprila te godine odobrilo privremeno puštanje na slobodu prema odredbama
i uslovima navedenim u odluci (pogledati saopštenja za javnost br. 487
i 492).


Milan
Simić, i sam optužen u predmetu "Bosanski Šamac", privremeno
je pušten na slobodu 7. juna 2000. On se vratio u Hag 13. augusta 2001.
za početak suđenja, koje bi trebalo da počne 10. septembra
2001.


*****