Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sjedinjene Američke Države obećale podršku Outreach programe-u Međunarodnog suda u iznosu od USD 500,000

TRIBUNAL
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 19. april 1999.
JL/PIU./397-t

Sjedinjene Američke Države obećale podršku Outreach programe-u Međunarodnog suda u iznosu od USD 500,000

U ime Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), predsednik Suda, sudija Gabrielle Kirk McDonald, je izrazila svoju duboku zahvalnost vladi Sjedinjenih američkih država na pomoći u iznosu od USD 500,000 Outreach Programe-u Međunarodnog suda. Tu podršku je najavio Harold Koh, pomoćnik državnog sekretara SAD za demokratiju, ljudska prava i rad, na konferenciji za štampu koja je održana 16. aprila 1999. na Međunarodnom sudu.

Taj velikodušni doprinos, koji čini više od trećine ukupnog budžeta Outreach-a, prema rečima pomoćnika državnog sekretara, Harolda Koha, “omogućiće Međunarodnom sudu da svoju poruku nepristrasnog mira prenese ne samo vladama i pravnim stručnjacima u bivšoj Jugoslaviji, već, prvenstveno, porodicama žrtava.”

Predsednik Suda poziva i druge države i organizacije da podrže taj vitalni projekat, čiji je cilj da se premosti komunikacijski jaz između Suda i ljudi u bivšoj Jugoslaviji, i da pomogne napore međunarodne zajednice usmerene ka uspostavljanju sveobuhvatnog pomirenja.