Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sreten Lukić privremeno pušten na slobodu

Sreten Lukić privremeno pušten na slobodu

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
VEĆA

Hag, 6. oktobra 2005.
CT/MO/1010-t

SRETEN LUKIĆ PRIVREMENO PUŠTEN NA SLOBODU

Sreten Lukić je juče, 5. oktobra 2005, privremeno pušten na slobodu u skladu s odlukom koju je Pretresno veće III donelo 3. oktobra 2005, uz određene konkretne uslove. Izvršenje odluke je odloženo za 24 sata kako bi se omogućilo Tužilaštvu da uloži žalbu, što ono nije uradilo.

Dana 2. oktobra 2003, MKSJ je optužio Lukića za dela progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja počinjena protiv kosovskih Albanaca kao deo široko rasprostranjene i sistematske kampanje terora i nasilja koja je rezultirala prisilnim deportacijama približno 800.000 civila kosovskih Albanaca.

Prema optužnici, snage SRJ i Srbije, postupajući po uputstvima, na podsticaj ili uz podršku Lukića i drugih "ubile su stotine civila kosovskih Albanaca. Ta su ubistva počinjena na široko rasprostranjen ili sistematski način širom pokrajine Kosovo i rezultirala su smrću brojnih muškaraca, žena i dece”.

U optužnici se takođe navodi sledeće:

"Širom Kosova, snage SRJ i Srbije vodile su hotimičnu i široko rasprostranjenu ili sistematsku kampanju uništavanja imovine albanskih civila na Kosovu. To je postignuto široko rasprostranjenim granatiranjem gradova i sela; spaljivanjem i uništavanjem imovine koja uključuje stambene objekte, poljoprivredna gazdinstva, privredne objekte, kulturne spomenike i verske objekte; i uništavanjem lične imovine. Usled tih usaglašenih aktivnosti, sela, gradovi i čitave oblasti postali su nenastanjivi za kosovske Albance.

Pored hotimičnog uništavanja imovine u vlasništvu albanskih civila na Kosovu, snage SRJ i Srbije su činile široko rasprostranjena ili sistematska dela brutalnosti i nasilja nad albanskim civilima na Kosovu da bi održale atmosferu straha, stvorile haos i podstakle stalni strah od smrti. Snage SRJ i Srbije išle su od sela do sela, a u gradovima i mestima od jednog do drugog dela grada ili mesta, preteći i proterujući stanovnike kosovske Albance. Kosovski Albanci su često zastrašivani, napadani ili ubijani pred očima drugih, čime su se njihove porodice i komšije htele prisiliti na odlazak. Mnogi kosovski Albanci koji nisu direktno silom proterani iz svojih mesta pobegli su zbog klime terora koju su stvarala široko rasprostranjena ili sistematska batinanja, maltretiranje, seksualni delikti, protivpravno lišavanje slobode, ubijanje, granatiranje i pljačka širom cele pokrajine. Snage SRJ i Srbije konstantno su kosovske Albance izlagale uvredama, rasnim pogrdama, ponižavajućim postupcima i drugim oblicima fizičkog i psihičkog maltretiranja na osnovu njihove rasne, verske i političke pripadnosti. Raseljavani su kosovski Albanci iz svih delova društva, uključujući žene, decu, stare i nemoćne."

Nakon što je bio u bekstvu godinu i po dana, Lukić je doveden pred Međunarodni sud 4. aprila 2005. iz Srbije. Lukićeva odbrana podnela je zahtev za njegovo privremeno puštanje na slobodu 20. maja 2005, a Tužilaštvo se suprotstavilo zahtevu u svom odgovoru od 1. juna 2005. Pretresno veće je tada naložilo da Lukić podnese dodatni podnesak uz svoj zahtev za privremeno puštanje na slobodu, koji je podnesen kao poverljiv 23. avgusta 2005. Lukić je optužen zajedno s Nebojšom Pavkovićem, Vladimirom Lazarevićem, Milanom Milutinovićem, Nikolom Šainovićem, Dragoljubom Ojdanićem i Vlastimirom Đorđevićem. Đorđević je još uvek u bekstvu.

U svojoj odluci, Pretresno veće kaže da optuženi zadovoljava uslove da će se pojaviti na suđenju ako bude privremeno pušten, te da ne predstavlja opasnost za bilo koju žrtvu, svedoka ili drugo lice dok je privremeno pušten na slobodu.

******

Štampane kopije odluke možete da zatražite od Kancelarije za medije.

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org.