Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Brđaninu i Taliću počinje u srijedu, 23. januara 2002.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VIJEĆA
 

Den
Haag, 18. januara 2002.

JL/P.I.S./654-t 


SUĐENJE BRĐANINU
I TALIĆU POČINJE U SRIJEDU, 23. JANUARA 2002.
Želimo da vas obavijestimo da će
suđenje Brđaninu i Taliću, prema nalogu pretpretresnog sudije
Carmela Agiusa od 17. januara 2002. godine, početi u srijedu 23. januara
2002. u 9:00 sati umjesto u ponedjeljak 21. januara, kako je to ranije
bilo zakazano.


Suđenje će se odvijati u sudnici
1 pred Pretresnim vijećem II u sastavu: sudija Agius (predsjedavajući),
sudija Janu i sudija Taya.


Pretpretresni sudija je takođe
naložio održavanje pretpretresne konferencije u ponedjeljak 21.
januara u 9:30 sati.


PODACI O OPTUŽENIMA


Radoslav Brđanin je rođen 9.
februara 1948. u Popovcu, opština Čelinac, Bosna i Hercegovina,
a Momir Talić je rođen 15. jula 1942. u Piskavici, Bosna i Hercegovina.


Navodi se da je Radoslav
Brđanin, kao istaknuti član Srpske demokratske stranke (SDS),
poslanik u Vijeću opština u Skupštini Bosne i Hercegovine
i potpredsjednik Skupštine "Autonomne regije Krajina" ("ARK")
od 25. aprila 1991., odigrao jednu od glavnih uloga u uspostavljanju struktura
putem kojih su Bosanski Srbi preuzeli vlast na području Banja Luke.
Kao predsjednik Kriznog štaba "ARK", od 5. maja 1992., zauzimao
je najvažniju poziciju izvršne vlasti u "ARK".


Prema navodima optužnice, Momir Talić
je 26. jula 1991. postavljen na du‘nost načelnika štaba/zamjenika
komandanta 5. korpusa JNA. Dana 19. marta 1992. Momir Talić je postao
komandant 5. korpusa/1. krajiškog korpusa JNA, i imao je ovlaštenja
za rukovođenje i kontrolu akcija svih snaga koje su dodijeljene 5.
korpusu/1. krajiškom korpusu ili su bile pod njegovom komandom. On
je morao odobriti svaki plan upotrebe vojne sile i svaki plan napada prije
uvođenja snaga u borbu ili njihovog sudjelovanja u drugim operacijama.


Radoslav BRĐANIN


uhapšen
od strane SFOR-a: 6. jula 1999.

prebačen na
MKSJ: 6. jula 1999.

prvo pojavljivanje
pred Sudom: 12. jula 1999., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama
optužnice; 11. januara 2000. izjasnio se da nije kriv po svim tačkama
izmijenjene optužnice


Momir TALIĆuhapšen 25.
augusta 1999. u Austriji, od strane austrijskih vlasti

prebačen na
MKSJ: 25. augusta 1999.

prvo pojavljivanje
pred Sudom: 31. augusta 1999., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama
optužnice; 11. januara 2000. izjasnio se da nije kriv po svim tačkama
izmijenjene optužnice
PODACI O OPTUŽNICIOptužnica ("Krajina")


U ispravljenoj verziji
četvrte izmijenjene optužnice, koja je podnesena 10. decembra
2001., navodi se da su 1991. godine, vođe Srpske demokratske stranke
("SDS"), preko Kriznih štabova, počeli pripreme za fizičko
preuzimanje vlasti u onim opštinama Bosne i Hercegovine u kojima Srbi
nisu imali jasnu većinu, kao i za kasniju implementaciju opšteg
plana etničkog čišćenja teritorija koje su se smatrale
srpskim. Do kraja 1992., poginule su stotine bosanskih Muslimana i bosanskih
Hrvata, a hiljade su nasilno istjerane iz tih krajeva.


Prema optužnici, od početka 1991.
vođstvo srpskih nacionalista u "Autonomnoj regiji Krajina"
("ARK") širilo je propagandu koja je bosanske Muslimane
i bosanske Hrvate prikazivala kao fanatike koji imaju namjeru vršiti
genocid nad srpskim narodom radi uspostavljanja kontrole nad Bosnom i
Hercegovinom. Zbog toga su Srbi bili spremni da vrše zločine nad
svojim komšijama pod izgovorm da brane srpski narod.


TAČKE OPTUŽNICEU optužnici se Brđanin
i Talić terete na osnovu individualne krivične odgovornosti (član
7(1) Statuta Međunarodnog suda) i na osnovu krivične odgovornosti
nadređenog (član 7(3)) za:


genocid (član 4 – genocid; saučešće
u genocidu);

zločine protiv čovječnosti
(član 5 – progoni, istrebljavanje, mučenje, deportacije, nečovječna
djela (prisilno preseljavanje));

kršenja zakona i običaja ratovanja
(član 3 – bezobzirno razaranje gradova, sela ili naselja ili pustošenje
koje nije opravdano vojnom nuždom; razaranje ili hotimično oštećivanje
vjerskih institucija); i

teške povrede Ženevskih konvencija
iz 1949. (član 2 – hotimično lišavanje života; mučenje;
protivpravno i bezobzirno razaranje i oduzimanje imovine širokih
razmjera koje nije opravdano vojnom nuždom).STRANE U PREDMETU


Tužilaštvo:

gđica Joanna Korner

g. Andrew CaylyAdvokat odbrane:

za Radoslava Brđanina:

g. John Ackerman

za Momira Talića:

g. Xavier De Roux

g. Michel Pitron*****