Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje generalu Blaškiću počinje u utorak, 24. juna

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 17. jun 1997.
CC/PIO/214tSuđenje generalu Blaškiću počinje u utorak, 24. juna

Sudija Shahabuddeen imenovan u Pretresno vijeće

Na zahtjev tužilaštva, Pretresno vijeće I će u ponedjeljak, 23. juna održati zatvoreni pretres u vezi sa zaštitnim mjerama za svjedoke, koje u skladu s pravilom 67 (A) moraju biti odobrene "prije početka suđenja".

Suđenje generalu Blaškiću će, stoga, početi u utorak, 24. juna u 9:30 sati.

Sudija Mohamed Shahabuddeen je imenovan u Pretresno vijeće I.

Kao što je bilo očekivano, sudija Mohamed Shahabuddeen, jedan od novopostavljenih sudija imenovanih 20. maja 1997. godine (Vidi Saopštenje za javnost 197), je došao na Međunarodni sud i zamijeniće sudiju Deschênesa, koji je podnio ostavku iz zdravstvenih razloga. Nalogom od 16. juna 1997. godine predsjednik Cassese ga je imenovao u Pretresno vijeće I.

Pretresno vijeće I, koje će zasjedati u predmetu Blaškić, će stoga biti u sastavu sudija Jorda (predsjedavajući), sudija Riad i sudija Shahabuddeen.

Kratka biografija sudije Shahabuddeena

Sudija Shahabuddeen, iz Gvajane, rođen je 1931. godine.

Obavljao je mnoge pravosudne i vladine funkcije u Gvajani, uključujući funkcije državnog tužioca i ministra pravde.

Takođe je obavljao funkciju sudije Međunarodnog suda pravde od 1988. do februara 1997. godine, a radio je i kao arbitar i konsultant za međunarodno pravo. Sudija Shahabuddeen je, između ostalog, član Instituta za međunarodno pravo (Institut de droit international) i Francuskog društva za međunarodno pravo (Société française de droit international). Autor je brojnih knjiga i članaka.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu