Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Kunarcu, Kovaču i Vukoviću je danas, 20. marta 2000

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
   

Hag, 20. marta 2000
JL/P.I.S./478-t

SUĐENJE KUNARCU, KOVAČU I VUKOVIĆU JE POČELO
DANAS, 20. MARTA 2000.

Suđenje Dragoljubu Kunarcu, Radomiru Kovaču i Zoranu Vukoviću je počelo danas, 20. marta 2000. u 09:30 sati u Sudnici I. Suđenje se održava pred Pretresnim vijećem II, u čijem sastavu su sudija Florence Mumba (Zambija), koja predsjedava Vijećem, sudija David Hunt (Australija) i sudija Fausto Pocar (Italija).

PODACI O OPTUŽENIMA

Dragoljub Kunarac je rođen 15. maja 1960. u Foči, Bosna i Hercegovina. Tokom nekoliko godina prije rata, on je živio u Tivtu, Crna Gora.

Prema optužnici, Dragoljub Kunarac je bio komandir specijalne izviđačke jedinice vojske bosanskih Srba, od juna 1992. do februara 1993. Ovu jedinicu su sačinjavali dobrovoljci, uglavnom iz Crne Gore, od koje je neke regrutovao sam optuženi. Nakon preuzimanja vlasti u gradu, štab Dragoljuba Kunarca se nalazio u jednoj kući u Foči u kojoj je boravio zajedno sa oko 10 do 15 vojnika. Kao komandir tih vojnika, Dragoljub Kunarac je bio odgovoran za djela koja su počinili njemu potčinjeni vojnici i bilo mu je poznato, ili je bilo razloga da zna da su ti, njemu potčinjeni vojnici seksualno napastovali Muslimanke. Takođe se tvrdi da je on lično seksualno napastvovao i silova Muslimanke.

Dobrovoljna predaja: 4. marta 1998.

Prva pojavljivanja na sudu: 13. mart 1998; 25. avgust 1998; 24. septembar 1999., izjasnio se da nije kriv po svim navodima optužnice.

Radomir Kovač je rođen 31. marta 1961. u Foči Bosna i Hercegovina.

Prema navodima optužnice, Radomir Kovač je u navedenom periodu bio je jedan od potkomandira vojne policije i vođa paravojne formacije u Foči. On je bio uključen u napad na Foču i okolna sela i hapšenje civila.

Datum kada ga je pritvorio SFOR: 2. avgust 1999.

Prva pojavljivanja na sudu: 4. avgust 1999; 24. septembar 1999., izjasnio se da "nije kriv" po svim navodima optužnice.

Zoran Vuković je rođen 6. septembra 1955. u selu Brusna, opština Foča, Bosna i Hercegovina. Prema optužnici, Zoran Vuković je prije rata radio kao konobar i vozač. Navodi se da je on bio uključen u napad na Foču i okolna sela i hapšenje civila. On je bio jedan od potkomandira vojne policije i vođa paravoje formacije u Foči.

Zoran Vuković se posebno optužuje za učešće, tokom jula 1992., u seksulanom napastvovanju, uključujući i grupno silovanje žena i djevojčica zatočenih u srednjoj školi u Foči, zatim za seksulano zlostavljanje žena, među kojima i jedne 15-godišnje i jedne 16-godišnje djevojčice, u Sportskoj dvorani "Partizan" te odvođenje žena iz Dvorane u kuće i stanove kako bi tamo bile seksulano zlostavljane, i to negdje od jula do avgusta 1992. godine.

Datum kada ga je pritvorio SFOR: 23. decembar 1999.

Prva pojavljivanja na sudu: 29. decembar 1999., izjasnio se da nije kriv po svim navodima optužnice.

PODACI O OPTUŽNICAMA

Optužnica ("Foča")

Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač i Zoran Vuković su prvobitno imenovani u optužnici sa drugih petoro optuženih, koja je potvrđena 26. juna 1996.

Dragoljub Kunarac je izdvojen od prvobitno optuženih u izmijenjenoj optužnici, potvrđenoj 19. avgusta 1998. Na dan 3. septembra 1999. potvrđena je druga izmijenjena optužnica, koja je spojila Dragoljuba Kunarca i Radomira Kovača, nakon hapšenja ovog drugog. Treća izmijenjena optužnica je potvrđena 1. decembra 1999. (IT-96-23).

Nakon hapšenja, 21. februara 2000., je podnesena redigovana optužnica protiv Zorana Vukovića, koja je sadržala samo činjenice i optužbe koje su se na njega odnosile (IT-96-23/1).

Činjenični navodi

(IT-96-23, Dragoljub Kunarac i Radomir Kovač) i (IT-96-23/1, Zoran Vuković)

U optužnicama se navodi da su do 16. ili 17. aprila 1992, Foču (grad jugoistočno od Sarajeva) zauzele srpske snage i da je opsada okolnih sela trajala do sredine jula 1992.

Zauzimanju tih mijesta uslijedilo je hapšenje stanovnika Muslimana i Hrvata. Srpske snage su razdvajale žene i muškarce i nelegalno su zatvarale na hiljade Muslimana i Hrvata u razne pritvorne objekte ili su ih u suštini držali u kućnom pritvoru. Tokom hapšenja, mnogi civili su ubijeni, pretučeni ili seksualno napastvovani.

Kazneno-popravni dom u Foči (KP Dom), jedan od najvećih zatvorskih objekata u bivšoj Republici Jugoslaviji, bio je prvenstveni objekat za zatvaranje muškaraca. Muslimanke, djeca i stariji ljudi Muslimani, pritvarani su u kućama, stanovima i motelima u Foči ili okolnim selima, ili u kratkoročnim ili dugoročnim pritvornim centrima u Buk Bijeloj, u srednjoj školi u Foči i u Sportskoj dvorani "Partizan". Mnoge pritvorene žene su bile podvrgnute ponižavajućim i degradirajućim životnim uslovima, uključujući brutalna batinanja i seksualna napastvovanja, između ostalog i silovanja.

Sportska dvorana Partizan ("Partizan") je služila kao pritvorni centar za žene, djecu i starije osobe, otprilike od sredine jula do sredine avgusta 1992. godine. Odmah nakon prebacivanja Muslimanki, civila u "Partizan", započeo je niz seksualnih napastvovanja. Naoružani vojnici, uglavnom u grupama od tri do pet bi ulazili u pritvorni cenar, i to uglavnom noću, i na silu bi odvodili žene iz "Partizana" u kuće, stanove ili hotele u svrhu seksulanog napastvovanja i silovanja.

Od sredine maja pa nadalje, srpske snage su kontrolisale opštinu Kalinovik. Nakon njenog zauzimanja preduzimane su mjere protiv ne-spskog stanovništva, uključujući i hapšenja. Muškarci ne-Srbi su zatvoreni u vojni magacin zvani Barotni, a žene i djeca u osnovnu školu u Kalinoviku. Žene i djevojke, među kojima su bile i djevojčice od samo 12 godina, bile su podvrgnute seksualnom napastvovanju i silovanju tokom zatočeništva u osnovnoj školi u Kalinoviku.

Pored ovih pritvorskih mjesta, nekoliko žena su bile zatočene u kućama i stanovima koji su korišteni kao javne kuće, a koje su vodile grupe vojnika, uglavnom pripadnika paravojnih formacija.

NAVODI OPTUŽNICE

Optužnica tereti Dragoljuba Kunarca na osnovu lične krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta Međunarodnog suda) za:

Zločine protiv čovječnosti (član 5 - mučenje; silovanje; porobljavanje),

Kršenja zakona i običaja rata (član 3 - mučenje, silovanje; povrede ličnog dostojanstva),

i na osnovu lične krivične odgovornosti (član 7(1)) zbog:

Kršenja zakona i običaja rata (član 3 - pljačkanje lične imovine).

Optužnica tereti Radomira Kovača na osnovu lične krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) za:

Kršenje zakona i običaja rata (član 3 - silovanje; povrede ličnog dostojanstva).

Zločine protiv čovječnosti (član 5 - porobljavanje; silovanje).

Optužnica tereti Zorana Vukovića na osnovu lične krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) za:

Kršenje zakona i običaja rata (član 3 - mučenje; silovanje), i

Zločine protiv čovječnosti (član 5 - mučenje; silovanje)

PODACI O STRANAMA

Kancelarija tužioca

g. Dirk Ryneveld
gđa Peggy Kuo
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff

Odbrana:

Za Dragoljuba Kunarca: g. Slaviša Prodanović
Za Radomira Kovača: g. Momir Kolesar
Za Zorana Vukovića: g. Goran Jovanović

*****