Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Miletu Mrkšiću, Miroslavu Radiću i Veselinu Šljivančaninu počeće u utorak, 11. oktobra 2005.

Suđenje Miletu Mrkšiću, Miroslavu Radiću i Veselinu Šljivančaninu počeće u utorak, 11. oktobra 2005.

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
VEĆA

Hag, 6. oktobra 2005.
JP/MO/1011-t

SUĐENJE MILETU MRKŠIĆU, MIROSLAVU RADIĆU I VESELINU ŠLJIVANČANINU POČEĆE U UTORAK, 11. OKTOBRA 2005.

Suđenje Miletu Mrkšiću, Miroslavu Radiću i Veselinu Šljivančaninu, optuženima za zločine počinjene nakon pada Vukovara u istočnoj Hrvatskoj 1991, počeće u utorak, 11. oktobra 2005. u 10:00 sati u sudnici III.

Optužnica

Prema optužnici, krajem avgusta 1991, savezna Jugoslavenska narodna armija (JNA) opkolila je grad Vukovar i podvrgnula ga kontinuiranom artiljerijskom napadu koji je rezultirao njegovim padom 18. novembra 1991. Poslednjih dana opsade, nekoliko stotina ljudi je potražilo utočište u vukovarskoj bolnici, verujući da će bolnica biti evakuisana u prisustvu međunarodnih posmatrača.

U optužnici se navodi da su oko 20. novembra 1991, JNA i srpske paravojne snage, pod komandom ili kontrolom Mrkšića, Radića i Šljivančanina, odvele oko 400 nesrba iz vukovarske bolnice, a zatim njih oko 300 prevezle do zgrade na poljoprivrednom dobru Ovčara, gde su ih nekoliko sati tukli. Nakon toga, vojnici su svoje zarobljenike nesrbe prevezli u grupama od 10 do 20 ljudi na lokaciju između poljoprivrednog dobra Ovčara i Grabova, gde su streljali i na druge načine ubili barem 264 ljudi. Nakon ubistava, tela žrtava su buldožerom pokopana u masovnu grobnicu na istoj lokaciji.

Optužbe

Mile Mrkšić, Miroslav Radić i Veselin Šljivančanin terete se na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3)):

u pet tačaka za zločine protiv čovečnosti (član 5 Statuta) - progoni na poličkoj, rasnoj ili verskoj osnovi; istrebljenje; ubistvo; mučenje; nečovečna djela) i

u tri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta) - ubistvo; mučenje; okrutno postupanje).

Dodatne informacije

Mrkšić, Radić i Šljivančanin su prvobitno optuženi 7. novembra 1995.

Prema trećoj objedinjenoj izmenjenoj optužnici koja je potvrđena 15. novembra 2004, Mile Mrkšić je bio pukovnik JNA i komandant 1. motorizovane gardijske brigade i Operativne grupe "Jug». Na Međunarodni sud je doveden 15. maja 2002.

Miroslav Radić je bio kapetan JNA i komandir jedne pešadijske čete u sastavu 1. bataljona 1. motorizovane gardijske brigade. Doveden je na Međunarodni sud 17. maja 2003.

Veselin Šljivančanin je bio major JNA. Bio je oficir za bezbednost 1. motorizovane gardijske brigade i Operativne grupe "Jug". Prema optužnici, u tom svojstvu je bio de facto nadležan za bataljon vojne policije potčinjen 1. motorizovanoj gardijskoj brigadi. Šljivančanin je doveden na MKSJ 1. jula 2003.

Slavko Dokmanović, predsednik opštine Vukovar 1991, takođe je bio optužen u prvoj izmenjenoj optužnici, koja je potvrđena 3. aprila 1996. Dokmanović je doveden na MKSJ 27. juna 1997, ali je umro u pritvoru MKSJ 29. juna 1998, nakon što je njegovo suđenje završeno. Svi postupci Međunarodnog suda protiv njega su obustavljeni.

Konferencija pre početka suđenja održaće se u ponedeljak, 10. oktobra 2005. u 15:00 sati u sudnici III.

******

Optužnicu možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org.

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda.