Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Miroslavu Kvočki, Milojici Kosu, Mlađi Radiću i Zoranu Žigiću će početi u ponedeljak, 28. februara 2000.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
   

Hag, 25. februara 2000
CC/ P.I.S./ 471-t

SUĐENJE MIROSLAVU KVOČKI, MILOJICI KOSU, MLAĐI RADIĆU I ZORANU ŽIGIĆU ĆE POČETI U PONEDELJAK 28. FEBRUARA 2000.

Suđenje Miroslavu Kvočki, Milojici Kosu, Mlađi Radiću i Zoranu Žigiću će početi 28. februara 2000. u 10.30 u sudnici III. Zajedničko suđenje će se održavati pred Pretresnim vijećem I u sastavu: predsjedavajući sudija Almiro Rodrigues (Portugal), sudija Fouad Riad (Egipat) i sudija Patricia Wald (Sjedinjene američke države).

PODACI O OPTUŽENIMA

Miroslav Kvočka je rođen 1. januara 1957. u Marickoj, opština Prijedor u Bosni i Hercegovini. Prema optužnici, Miroslav Kvočka je prije sukoba bio policajac u opštini Prijedor. Bio je prvi zapovjednik logora Omarska i nadređen svima drugima u logoru. Juna 1992. je postao zamjenik zapovjednika i bio je nadređen svima u logoru osim zapovjedniku logora.

uhapšen od strane SFOR-a 8. aprila 1998.

prvo pojavljivanje pred sudom: 14. aprila 1998., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.

Milojica Kos je rođen 1. aprila 1963. u Lamovitoj, opština Prijedor u Bosni i Hercegovini. Prema optužnici, Milojica Kos je prije sukoba bio reservni policajac i bio je postavljen za jednog od trojice vođa smjena u logoru Omarska. Bio je u nadređen svom osoblju logora, osim upravniku i zamjeniku upravnika, kao i većini posjetitelja.

uhapšen od strane SFOR-a 28. maja 1998.

prvo pojavljivanje pred sudom: 2. juna 1998., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.

Mlađo Radić je rođen 15. maja 1952. u Lamovitoj, opština Prijedor u Bosni i Hercegovini. Prema optužnici, Mlađo Radić je prije sukoba bio policajac u opštini Prijedor i bio je postavljen za jednog od trojice vođa smjena u logoru Omarska. Bio je u nadređen svom osoblju logora, osim upravniku i zamjeniku upravnika, kao i većini posjetitelja.

uhapšen od strane SFOR-a 8. aprila 1998.

prvo pojavljivanje pred sudom: 14. aprila 1998., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice

Zoran Žigić je rođen 20. septembra 1958. u Baltama, opština Prijedor u Bosni i Hercegovini. Prema optužnici, Zoran Žigić je prije sukoba bio taksista. U razdoblju od maja do avgusta 1992. godine je ulazio je u sva tri logora, s namjerom da zlostavlja, tuče, muči i/ili ubija zatvorenike.

dobrovoljno se predao 16. aprila 1998.

prvo pojavljivanje pred sudom: 20. aprila 1998., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.

PODACI O OPTUŽNICI

Optužnica

U prvobitnoj optužnici (Logori Omarksa i Keraterm) potvrđenoj 9. novembra 1998. spojene su optužbe protiv četvorice optuženih protiv kojih su prethodno bile podignute dvije odvojene optužnice: Kvočke, Radića, Kosa i Žigića u optužnici koja se odnosi na logor Omarska (IT-95-4), potvrđenoj 13. februara 1995. i Žigića u optužnici koja se odnosi na logor Keraterm (IT-95-8), potvrđenoj 21. jula 1995.

Činjenični navodi

U izmijenjenoj i dopunjenoj optužnici od 31. maja 1999. navodi se da su između aprila i avgusta 1992. vlasti bosanskih Srba u opštini Prijedor nezakonito odvojile, zatočile i zatvorile u logore Omarska, Trnopolje i Keraterm više od 6.000 bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih ne-Srba iz prijedorskog kraja na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine.

U logoru Omarska bili su zatočeni, između ostalih, vojno sposobni muškarci i politički, privredni, društveni i intelektualni prvaci bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata. U logoru je bilo zatočeno oko 37 žena. Većina zatočenika u logoru Keraterm bili su vojno sposobni muškarci. U logoru Trnopolje većinu zatočenika činile su žene - bosanske Muslimanke i bosanske Hrvatice, kao i djeca i stariji.

Navodi se da su uslovi u logorima Omarska i Keraterm bili okrutni i nehumani, svakodnevno su vršena ispitivanja zatočenika koja su redovno praćena batinama i mučenjima. Teško premlaćivanje, mučenje, ubistva, seksualno zlostavljanje i drugi oblici tjelesnog i psihološkog nasilja bili su uobičajena pojava, a stražari su se služili svakovrsnim oružjem i predmetima pri premlaćivanju i drugom tjelesnom zlostavljanju zatočenika. Broj onih koji nisu preživjeli (nekima je poznat identitet, a nekima nije) dosiže barem nekoliko stotina.

Navodi se da su životni uvjeti u logoru Trnopolje takođe bili bijedni i surovi. Zatočeni muškarci i žene ubijani su, premlaćivani i na druge načine tjelesno i duševno matretirani. Pored toga, mnoge zatvorene žene su silovane, seksualno zlostavljane ili mučene na drugi način.

TAČKE OPTUŽNICE

U optužnici se Miroslav Kvočka, Milojica Kos, Mlađo Radić i Zoran Žigić terete na osnovu lične krivične odgovornosti (član 7(1) Stauta Međunarodnog suda) za:

kršenje ratnih zakona i običaja (član 3 - povrede ličnog dostojanstva; ubistvo, mučenje; okrutno postupanje), i

zločine protiv čovječnosti (član 5 - progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, nečovječna djela; ubistvo; mučenje).

Miroslav Kvočka, Milojica Kos i Mlađo Radić se također terete na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3)).

Pored toga, Mlađo Radić se tereti na osnovu lične krivične odgovornosti (član 7(1)) za:

zločine protiv čovječnosti (član 5 - silovanje).

PODACI O STRANKAMA

Tužilaštvo: Odbrana:
g. Grant Niemann
g. Michael Keegan
g. Kapila Waidyaratne
za Miroslava Kvočku: g. Krstan Simić
za Milojicu Kosa: g. Žarko Nikolić
za Mlađu Radića: g. Toma Fila
za Zorana Žigića: g. Simo Tošić