Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Momčilu Krajišniku počinje u ponedjeljak 12. maja 2003.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL
CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE
INSTANCE

PRETRESNO VIJEĆE
 

Hag, 7. maj 2003.

JL/P.I.S./750-t


SUĐENJE MOMČILU KRAJIŠNIKU POČINJE
U PONEDJELJAK 12. MAJA 2003.


Početak suđenja Momčilu Krajišniku zakazan je za
ponedjeljak, 12. maja 2003., u 9:00 sati, u sudnici I. Pretresno vijeće će
zasjedati u sljedećem sastavu: sudija Alphons Orie (predsjedavajući),
sudija Amin El Mahdi i sudija Joaquin Martin Canivell.


Podaci o optuženom


Momčilo Krajišnik je rođen 20. januara 1945. u Zabrđu,
opština Novi Grad, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. U izmijenjenoj
konsolidovanoj optužnici, koja je podnesena 7. marta 2002. u skladu
sa odlukom Pretresnog vijeća od 4. marta 2002., uopšteno se navodi
da je Momčilo Krajišnik, jedan od vodećih članova Srpske
demokratske stranke Bosne i Hercegovine (SDS) bio predsjednik Skupštine
srpskog naroda u Bosni i Hercegovini od 24. oktobra 1991. i najmanje do
novembra 1995. godine. U optužnici se takođe navodi da je Krajišnik
bio član Savjeta za nacionalnu bezbjednost takozvane Srpske Republike
Bosne i Hercegovine od početka juna 1992. do 17. decembra 1992.,
te da je bio član proširenog predsjedništva“srpske
republike”.


Navodi optužnice


Prema navodima optužnice, Krajišnik je djelujući u saradnji
sa drugim članovima udruženog zločinačkog poduhvata,
uključujući među ostalim Slobodana Miloševića, Željka
Ražnjatovića Arkana, Biljanu Plavšić i Radovana Karadžića.
Cilj udruženog zločinačkog poduhvata bio je trajno uklanjanje,
silom ili drugim sredstvima, bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugog
nesrpskog stanovništva sa velikih područja Bosne i Hercegovine.


U optužnici se navodi da je “cilj udruženog zločinačkog
poduhvata postignut prvenstveno progonima po prepoznatljivom obrascu,
kako je navedeno u optužnici. U nekim opštinama je ta kampanja
progona uključivala, ili je eskalirala do te mjere da je uključila,
ponašanje čija je namjera bila da se djelimično uništi
nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa bosanskih Muslimana
odnosno bosanskih Hrvata kao takva. U tim su opštinama snage bosanskih
Srba birale za cilj značajan dio grupe bosanskih Muslimana i bosanskih
Hrvata, konkretno njihovo vodstvo, kao i znatan broj pripadnika tih dviju
grupa, s namjerom da ih unište. Do najekstremnijih manifestacija
ovog oblika djelimičnog uništenja bosanskih Muslimana i bosanskih
Hrvata došlo je u Bosanskom Novom, Brčkom, Ključu, Kotor
Varošu, Prijedoru i Sanskom Mostu”.


Tačke optužnice


U optužnici se Momčilo Krajišnik tereti na osnovu individualne
krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog suda)
i krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta)
po:


dvije tačke za genocid (član 4 Statuta - genocid;
i/ili saučesništvo u genocidu),


pet tačaka za zločine protiv čovječnosti (član
5 Statuta - progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi,
istrebljenje; ubistvo; deportacije; nečovječno postupanje),


jednoj tački za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3
Statuta - ubistvo).


Suoptužena Biljana Plavšić se 2. oktobra 2002. izjasnila krivom
po jednoj tački za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj
osnovi, kao zločin protiv čovječnosti. Nakon toga, Pretresno
vijeće je 25. novembra 2002. naložilo da se postupak protiv
Momčila Krajišnika odvoji od postupka izricanja kazne protiv Biljane
Plavšić. Biljana Plavšić je 27. februara 2003. osuđena
na zatvorsku kaznu u trajanju od 11 godina.


***